Parkoviště na Alžírské ulici

Parkoviště na Alžírské ulici

Pátý stavební obvod patří k místům, kde jsou problémy s nedostatkem parkovacích míst největší. Městský obvod Poruba se situaci snaží řešit, a to tak, aby při výstavbě nových míst nedocházelo k zásahům do zeleně a zhoršování životního prostředí.

Proto v roce 2014 Poruba využila nabídku k odkupu objektu na Alžírské ulici, ve kterém v minulosti vyráběla společnost Sugal masné výrobky. Lidé z okolních ulic si v minulosti velmi často stěžovali na zápach a hluk, který výrobu provázel. Budova byla ve špatném technickém stavu a městský obvod Poruba ji proto nechal zdemolovat. Na místě pak vzniklo nové parkoviště.

To lidem nabízí 113 parkovacích míst a šest vyhrazených stání pro invalidy. Součástí stavby byla také výsadba 36 stromů a šesti stovek keřů. Parkoviště bylo předáno do užívání v závěru června 2018.