Parkoviště na ul. Školní

Parkoviště na ul. Školní

Ulice Školní, je jediným možným výjezdem z přilehlého vnitrobloku, jak pro osobní automobily, tak pro větší vozidla zásobování a svoz komunálního odpadu. Slouží také jako jediný příjezd do oploceného areálu ZŠ Porubská. V ranních a odpoledních hodinách je navíc často využívána rodiči žáku přilehlé základní školy, kteří zde své ratolesti u školy vysazují. Ulice je tak často blokována špatně parkujícími automobily, které znesnadňují plynulý průjezd.  

Předmětem projektu je úprava stávajícího dopravního řešení pro zajištění plynulého průjezdu automobilů s navýšením počtu parkovacích stání ze současného počtu 25 stání na 38 stání.

Komunikace bude ve svém koncovém úseku prodloužena a rozšířena tak, aby mohla být zachována stávající podélná parkovací stání. Na straně základní školy budou pak v samostatných zálivech vybudována kolmá parkovací stání v celkovém počtu 24 stání, bude posunuto oplocení základní školy, opraveny chodníky a obnovena zeleň.

Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2021 a probíhají ve dvou etapách. Dokončení celé stavby je plánováno do konce listopadu 2021.

Články, týkající se
tohoto projektu