Parkoviště na ulici Aleše Hrdličky

Časová osa
projektu

V ulici Aleše Hrdličky je velký problém s parkováním. Auta stávají i mimo vyznačená místa, čímž výrazně komplikují průjezdnost a ohrožují bezpečnost dopravního provozu. Průjezd ulicí je ztížen zejména v ranních a odpoledních hodinách, kdy rodiče vozí své děti do zdejší základní školy. 

Projekt řeší vybudování 16 nových parkovacích stání včetně příjezdové komunikace a přístupového chodníku. Parkoviště bude mít povrch ze zatravňovací dlažby, parkovací místa pro invalidy a přístupový chodník budou zhotoveny z klasické zámkové dlažby.

V současné době je vydáno společné povolení a zpracována projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce. Stavební práce by se měly uskutečnit v roce 2024.