Pocitové mapy ukázaly, jak lidé vnímají Porubu

  • Úvod
  • Novinky
  • Pocitové mapy ukázaly, jak lidé vnímají Porubu

Už podruhé mohli lidé vyplnit pocitové mapy Poruby a tímto způsobem říct, kde rádi tráví volný čas, kde mají problémy s parkováním nebo kde se jim v Porubě nelíbí. Zapojilo se téměř 600 lidí. Výstupy přinesly cenné údaje, které budou sloužit jako podklad pro vznik strategických dokumentů obvodu.

Spoustu zajímavých informací přinesly městskému obvodu Poruba výsledky pocitových map, které lidé mohli online vyplňovat do konce dubna 2018. Do mapy mohli zaznačovat své pocity týkající se pěti okruhů – volného času, městské hromadné dopravy, parkování, bezpečnosti a označit mohli i místa, kde se jim v Porubě nelíbí. Ke každému bodu mohli připojit i komentář. Celkově pocitové mapy vyplnilo 578 lidí, kteří zaznačili 5477 bodů a přidali k nim 1853 komentářů.

„Emoce z místa, ve kterém žijeme, jsou důležité. Jsou prostě lokality, kde se lidem líbí, a naopak jsou místa, kam chodí neradi. A pocitové mapy, které vytvořili, krásně ukazují, jak lidé Porubu vnímají a kde jsou podle nich největší klady a zápory obvodu. Jsou to pro nás velice cenné údaje. Budeme je používat jako jeden z podkladů pro strategická rozhodnutí v budoucnosti,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.

A co je z pocitových map zřejmé na první pohled? Jako ošklivé a nebezpečné místo lidé opět označili především oblast Dělnické ulice. Nelíbí se jim ale ani současný vzhled Duhy či okolí Domu kultury Poklad. Problém s dostupností MHD vidí podobně jako před dvěma lety na osmém obvodě, špatně obslužný je podle lidí i Nový Pustkovec a okolí Opavské ulice ve vazbě na koleje VŠB-TUO. Problém s parkováním je typický převážně pro oblast památkové zóny, dále potom na sedmém obvodu. Velmi pozitivní je, že za místo, kde rádi nakupují, označili lidé vedle obchodních center (Globus, Lidl, Albert na Opavské ulici) i Hlavní třídu. To je signál, že porubský bulvár je atraktivní a ožívá. Kategorie volného času pak byla specifická tím, že lidé nevyznačovali body, ale plochy. Každopádně dominují zóny s převahou zeleně, především pak lesopark Myslivna následovaný lesem u Plesné. Lidé rádi navštěvují i Pustkovecké údolí, Turkov, okolí zámku – a opět je pozitivní, že velká část respondentů označila plochu Hlavní třídy.

Pocitové mapy vyplňovali Porubané už jednou v roce 2016.

Výsledné mapy se zobrazením všech bodů si můžete prohlédnout zde nebo v souborech pod textem.