Podélná stání Opavská

Podélná stání Opavská

Na ulici Opavská se v současné době vyskytuje velice málo parkovacích stání, které by umožnily ať už krátkodobé zastavení u služeb občanské vybavenosti, případně dlouhodobé odstavení automobilů rezidentů bytových domů podél této ulice. Řidiči situaci často řeší odstavením svých vozidel s výstražnými světly v pravém jízdním pruhu, což vede na této velmi rušné komunikaci ke vzniku řady nebezpečných situací.

Záměrem projektu je vytvořit podél ulice Opavská, převážně v místech výskytu služeb občanské vybavenosti, podélná parkovací stání, umožňující bezpečné zaparkování vozidel mimo prostor jízdních pruhů.

Projekt řeší vytvoření stání ve dvou lokalitách – před zdravotním střediskem a lékárnou u vozovny a v blízkosti stavby občanské vybavenosti na křížení s ulicí Nálepkova. V rámci projektu bude vytvořeno celkem 13 parkovacích stání.