Podzemní parkovací objekt Budovatelská


V roce 2017 si městský obvod Poruba nechal u ateliéru Projektstudio EUCZ, s.r.o. zpracovat Koncepční strategickou studii urbanistického prostoru I. stavebního obvodu MO Poruba (hlavní výkres zde), která jednak popsala současný stav lokality a jednak navrhla řešení do budoucna. Mezi místa, která si zaslouží pozornost a měla by být řešena zvláštní podrobnou studii, byla zařazena i lokalita okolí ulice Gustava Klimenta.

V tomto místě je parkování opravdu komplikované. V době výstavby nikdo nepočítal se současnou úrovní automobilismu a auta parkují na nejrůznějších místech. I na těch, která nejsou k parkování vhodná. Přesto zůstává deficit parkovacích míst značný. Jako vhodný typ parkování se na I. obvodu jeví umístění aut pod zem. Tento způsob řešení parkování je sice nákladný, ale cena se dá snížit využitím terénních zlomů. To je i případ navrhovaného parkoviště na ulici Budovatelská.

Podzemní parkoviště vznikne na místě dnešního hřiště gymnázia Pavla Tigrida a využije se stávajícího terénního zlomu. Vjezd do parkoviště bude na ulici Budovatelská. Návrh parkovacího objektu bude zohledňovat možnosti parkování automobilů s alternativním pohonem a motocyklů. Součástí bude výstavba multifunkčního hřiště na střešní konstrukci parkovacího objektu. 

V současné době probíhá řízení o vydání stavebního povolení.

Články týkající se tohoto projektu