Poruba bude příští rok hospodařit s 482 miliony korun

  • Úvod
  • Novinky
  • Poruba bude příští rok hospodařit s 482 miliony korun

Zastupitelé na svém posledním letošním zasedání schválili rozpočet na příští rok. Poruba může počítat s vyššími příjmy než v roce 2018.

Poruba bude i příští rok hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Městský obvod bude mít k dispozici necelých 482 milionů korun. Na straně příjmů bude mít o třináct a půl milionu více než v letošním roce.

„Díky zvýšenému příspěvku na žáka získáme o 7,2 milionu korun více, transfer vyšší o 6,3 milionu pošle i magistrát,“ uvedl vedoucí odboru finančního a ekonomického Petr Solanský.

Část rozpočtu samozřejmě tvoří peníze na investice. Městský obvod plánuje několik větších akcí. Tou jednoznačně největší bude výstavba zázemí pro pracovníky veřejně prospěšných prací. Stavba vyroste v areálu Nad Porubkou a bude stát třiatřicet milionů korun. Díky tomu bude moci Poruba využívat mnohem více zaměstnanců veřejně prospěšných prací, kteří se budou starat o pořádek v Porubě. A budova nabídne i zázemí pro techniku pracovních čet.

„Další velkou investicí je třetí etapa rekonstrukce ulice Otakara Jeremiáše, která vyjde na šest milionů korun. Chystá se také oprava elektroinstalace v základní škole Jana Šoupala, která bude stát pět milionů korun, více než čtyři miliony korun vydáme na rekonstrukci tělocvičny v základní škole Porubská. Na běžnou údržbu, tedy opravy silnic a chodníků, je vyčleněno dalších 36 milionů korun,“ řekl Petr Solanský. Peníze budou směřovat i na dokončení Komunitního centra Všichni spolu.

Velká část rozpočtu míří i k příspěvkovým organizacím Poruby. Městský obvod je zřizovatelem 12 škol a 19 školek. Ty celkově získají 70 milionů korun, ze kterých kryjí především provoz. Mzdy učitelů se do toho nezapočítávají, ty platí kraj. Dalších 10 milionů korun stojí provoz Centra sociálních služeb Poruba.

Příjmová stránka rozpočtu samozřejmě není konečná. Stejně jako v předchozích letech se dá očekávat, že příjmy budou nakonec výrazně vyšší. „V průběhu roku budeme rozpočet posilovat o peníze z různých dotačních titulů. V letošním roce se nám takto podařilo získat 95 milionů korun navíc,“ dodal Petr Solanský.

Rozpočet na rok 2019 najdou zájemci v nejbližších dnech na webových stránkách poruba.ostrava.cz v sekci Radnice a podsekci Dokumenty. A stejně jako v minulosti mají Porubané možnost kontrolovat plnění rozpočtu. Poruba byla před několika lety prvním obvodem, který zveřejnil takzvaný klikací rozpočet. V něm si lidé mohou rozkliknout položky až do detailu jednotlivých faktur. Klikací rozpočet lze najít na webu v sekci Radnice a podsekci Rozpočet.