Porubané definovali priority obvodu

Porubské desatero je setkání, kde občané definují priority, na které by se měla Poruba ve svém rozvoji zaměřit nebo kterým by se měla v následujícím období věnovat. Letošní desatero se konalo ve čtvrtek 25. listopadu v sále Domova Slunečnice a o vybraných  tématech mohou Porubané hlasovat on-line. 

Lidé, kteří se chtějí podílet na rozvoji Poruby, mohli minulý týden ve čtvrtek přijít do sálu Domova Slunečnice Ostrava. U sedmi tematických stolů (doprava a bezpečnost v dopravě; sociální prostředí a zdraví; životní prostředí, vzhled a funkce veřejných prostranství; školství a vzdělávání; kultura, sport a trávení volného času; úřad, občan, informovanost; stůl mladých) vybírali, na co by se obvod měl v příštích letech zaměřit. Výsledkem je žebříček třinácti témat, který ještě ověří online hlasování, které se spustí příští týden na webu fajnovaporuba.cz.

Součástí Porubského desatera byly i pocitové mapy, do kterých lidé značili své pocity z jednotlivých míst Poruby. Špendlík mohli zapíchnout do lokalit, kam jezdí nakupovat či tráví volný čas, kde se necítí dobře, kam mají problémy dostat se městskou hromadnou dopravou a podobně. Virtuální špendlíky mohou zapíchnout do mapy i ostatní Porubané. Pocitovou mapu najdou zde.

Předchozí  fórum se konalo v roce 2018. Starostka Lucie Baránková Vilamová připomněla, že polovinu z námětů Porubanů, které z něho vzešly, se už podařilo realizovat, vyřešit nebo tzv. posunout – minimálně zařadit do Strategického plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018–2023 s výhledem do roku 2030. „Co se dnes vymyslí, tím se strategický plán doplní. Je třeba si přidávat další cíle,“ uzavřela svou prezentaci starostka. 

Výsledky Porubského desatera, kterou budou ještě podrobeny kontrole online

hlasováním

1.        Makovice – vhodnější prostory pro kvalitní programy a podpora ze strany MOb Poruba

2.–3.  Humanizace dopravní sítě – veřejný prostor

2.–3.  Zachovat lokalitu Myslivna jako klidovou rekreační oblast – znovu požádat o změnu územního plánu

4.        Tramvajová trať na VIII. obvod

5.        Zřídit a podporovat odlehčovací službu

6.        Zámek Poruba – podpora MOb Poruba při realizaci kulturních a společenských akcí

7.        Podpora podnikání v oblasti gastroslužeb – ve smyslu klubů Etáž, Dock

8.–11.  Podpora preventivních programů pro funkční vztahy a rodinu

8.–11.  Moderní a transparentní péče a obnova parků a zeleně

8.–11.  Praktické informace o možnostech péče o seniory

8.–11.  Informace o kulturních akcích na jednom místě

12.–13. Podpora vzniku lesní školky

12.–13. Pomoc hendikepovaným dětem a mladým – pracovní uplatnění, sociální začlenění