Porubané vyplňovali pocitové mapy

Součástí Porubského desatera, které se konalo v listopadu loňského roku, byly také pocitové mapy Poruby. Vyplnit je mohli lidé i online.

Pocitové mapy jsou založeny na emocích, ale i tak přinášejí velmi důležité poznatky. Emoce jsou v našem životě důležité a právě na jejich základě si vytváříme názor na okolí. Do map mohli Porubané zaznamenávat místa, se kterými mají spjatou právě nějakou emoci. Výsledky přinesly cenné podněty, se kterými bude obvod pracovat v dalších letech.

Do mapy lidé zaznačovali své pocity týkající se šesti okruhů – volného času, městské hromadné dopravy, parkování, bezpečnosti, označit mohli i místa, kde se jim v Porubě nelíbí a kam chodí nakupovat. Ke každému bodu mohli připojit také komentář. Celkem lidé označili 1684 bodů a nejvíce odpovídali na otázku Tady rád trávím volný čas.

„Je zajímavé sledovat, jak lidé vnímají jednotlivá místa Poruby. A ještě zajímavější bude srovnání, jestli se v průběhu let mění. Pocitové mapy jsou pro nás velmi důležitým nástrojem, který používáme a budeme používat i v budoucnosti při všech strategických rozhodnutích obvodu,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Co je z pocitových map zřejmé na první pohled? Jako ošklivé a nebezpečné místo lidé opět označili především oblast Dělnické ulice. Nelíbí se jim ani současný vzhled Duhy, bývalého obchodního centra Marica či okolí Černé perly. Problém s parkováním je typický převážně pro nejstarší porubské obvody. Velmi pozitivní je, že za místo, kde rádi nakupují, označili lidé vedle obchodních center (Globus, Lidl, Albert na Opavské ulici) i Hlavní třídu. To je signál, že porubský bulvár je atraktivní a ožívá. Svůj volný čas lidé nejčastěji tráví v parcích, lesích okolo Poruby a na Hlavní třídě.

Pocitové mapy vyplňovali Porubané už dvakrát v letech 2016 a 2018.

Výsledné mapy se zobrazením všech bodů jsou k dispozici zde.