Porubské desatero 2018 - priority z fóra

Zhruba sedmdesát lidí a osm tematických pracovních stolů, u kterých hledali priority, na které by se Poruba měla v následujících letech zaměřit. Tak vypadalo veřejné fórum Porubské desatero, které se letos uskutečnilo už potřetí. Své mohli lidé říct například k sociálním věcem, vzdělávání, životnímu prostředí nebo mobilitě. Specifické místo měl stůl mladých, kde o problémech Poruby debatovali středoškoláci.

Vybrané priority projdou ještě kontrolou veřejnosti v hlasování, které se uskuteční od 6. dubna 2018 na těchto stránkách.

Jaká nejdůležitější témata lidé pro Porubu vybrali?

(pořadí je stanoveno podle počtu získaných hlasů)

1.            Vybudovat tramvajovou trat na VIII. obvodu

2.            Podpořit zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

3.            Zachovat lokalitu Myslivna jako klidovou a rekreační oblast, doplnit herní prvky do
                lesoparku Poruba

4.            Vytvořit prostor umožňující pořádání workshopů, přednášek a dalších
               vzdělávacích akcí (prostor podobný Centru PANT)

5.-6.       Vytvořit klubový prostor v bývalé restauraci Centrum (prostor podobný Minikino
               kavárně)

5.-6.       Podpořit Den sociálních služeb v Porubě

7.-8.       Vytvořit nové centrum v místě současné Vozovny a boxových garáží

7.-8.       Zlepšit dostupnost úřadu občanům

9.            Podpořit výchovu ke zvládání krizových situací pro OZP a seniory

10.          Podpořit individuální vzdělávání

11.          Vybudovat sítě cyklostezek a in-line stezek s kvalitním povrchem

12.          Zrekonstruovat park u DK Poklad

13.          Zamezit přílišnému kácení stromů

14.-16.   Upravit webové stránky úřadu pro mobilní aplikace

14.-16.   Podporovat moderní formy automobilové dopravy (sdílení automobilů – car
               sharing, car pooling)

14.-16.  Zlepšit načasování semaforů na frekventovaných úsecích (telekomunikační škola, 
              vozovna)