Porubské Komunitní centrum Všichni spolu zvítězilo v soutěži Adapterra Awards!

  • Úvod
  • Novinky
  • Porubské Komunitní centrum Všichni spolu zvítězilo v soutěži Adapterra Awards!

Soutěž Adapterra Awards vyhlašuje Nadace Partnerství. Nadace prostřednictvím soutěže hledá inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu změnám klimatu. Cílem soutěže není jen ocenit nejlepší nápady, ale také následně vytvářet databázi inspirativních a úspěšných projektů.

Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií. Projekt Komunitního centra Všichni spolu zvítězil v kategorii Zastavěná území. Odborná porota ho vybrala ze tří finálových projektů.

„Práce na udržitelném rozvoji, kvalitě životního prostředí a systematická práce se zelení ve městě v souladu s principy adaptace na změny klimatu je jedním ze strategických cílů obvodu. Těší nás, že první velký projekt tohoto typu oslovil odborníky. Ti například ocenili zajímavé spojení adaptačních opatření se zajišťováním služeb formou komunitního centra,“ raduje se z vítězství v soutěži starostka městského obvodu Lucie Baránková Vilamová.

Budova centra v Pustkoveckém údolí je postavena tak, aby v maximální míře zadržovala v lokalitě vodu. Větší část střechy je osázena rostlinami a speciální povrch zpevněných ploch umožňuje vsakování vody. Dešťovka se zachycuje v podzemní nádrži a využívá se k zalévání stromů nebo rostlin ve smyslové a komunitní zahradě. Pro vytápění i chlazení se používá tepelné čerpadlo. Komunitní centrum je první veřejná budova se zelenou střechou v Porubě.

„Ostrava se stejně jako jiná města potýká s postupným nárůstem průměrných teplot, vlnami veder a přehříváním umělých povrchů. Při stavbě komunitního centra jsme na změny klimatu mysleli. Nechali jsme vybudovat prostor, kde je i v horkém létě příjemná teplota. Částečně zelené střechy zadržují vodu a ulevují přetížené kanalizaci při přívalových deštích. Takzvaná smyslová zahrada plná trvalek a bylin navíc slouží ke vzdělávání. Zachycená dešťová voda se zpětně využije například při zalévání,“ doplňuje místostarostka městského obvodu Poruba Petra Brodová.

Areál v sousedství Pustkoveckého rybníka je dílem architektonického studia ProjektStudio EUCZ. Veřejnosti je přístupný od 2. září 2019.

Publikováno dne 12.11.2019