Představení návrhu na revitalizaci náměstí Družby

  • Úvod
  • Novinky
  • Představení návrhu na revitalizaci náměstí Družby

Ve středu 27. září 2018 bude na náměstí Družby představen návrh řešení úpravy Sokolovské ulice, prostranství před obchodním domem Bohemia a náměstí Družby, který připravili odborníci z Ateliéru 38.Autoři představí návrh úpravy lokality, při jehož přípravě pracovali mimo jiné také s podněty a návrhy místních obyvatel, které uvedli v dotaznících na červnovém setkání.

Nechceme něco navrhnout přímo, ale nejprve se zeptat vás, kteří tady žijete, co byste uvítali. Tím se pak budeme inspirovat. Tak zahájil architekt Tomáš Bindr z Atelieru38 setkání s obyvateli náměstí Družby a Sokolovské ulice. Jich se bude týkat projekt na revitalizaci této oblasti.

„Pohledy jsou mnohdy protichůdné, nelze proto naplnit vše. Převažuje postoj, že by lokalita měla mít spíše klidový charakter a aktivní prvky by měly být jen dílčí. Dotazníky jsou součástí celkové analýzy. Vše se kombinuje a hledá se optimální řešení pro návrh,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.

Svůj návrh architekti představí 27. září v 17 hodin na náměstí Družby. Setkání se uskuteční pouze za příznivého počasí.