Proměna asfaltových ploch je dokončena, zbývají už jen výsadby

Městský obvod Poruba letos získal peníze na projekt Ozelenění zpevněných ploch v Ostravě-Porubě, který je financován z Norských fondů. Díky němu se čtrnáct nevyužívaných asfaltových a betonových ploch proměnilo v zelená místa. 

Vynikající počasí umožnilo práce odvést v rekordním čase. Dělníci nejdříve odstranili asfalt a beton, navezli zeminu a v současné době jsou  místa připravena k výsadbě stromů. Ta se trošku opozdí, protože teplý podzim má i druhou stránku: stromy se můžou sázet až v momentu, kdy shodí listí. A to se zatím nestalo.

Vysazeny tak jsou zatím aspoň levandule, které porostou mezi ulicemi Podroužkova a Průběžná.

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.