Proměna plochy na ulici Jana Šoupala FOTO + VIDEO

Poruba se rozhodla ozelenit čtrnáct zpevněných nevyužívaných ploch na území obvodu. Cílem bylo dostat do dvorů další zeleň, která lidem nabídne stín a v horkých dnech ochladí vzduch. Zelená plocha také nabízí lepší zasakování dešťové vody, posílí místní biodiverzitu, a především zkvalitní veřejný prostor. Projekt byl financován z Norských fondů, díky kterým k proměně mohlo dojít.

V lokalitě na ulici Jana Šoupala se na místě zpevněné plochy vysadila:

tráva,

  • 5 ks lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) o obvodu kmínků 18-20 cm,
  • 1 ks javoru mlečného (Acer platanoides) o obvodu kmínku 20-25 cm,
  • 2 ks okrasné třešně (Prunus cer. Nigra) o obvodu kmínku 14-16 cm,
  • 2 ks okrasné třešně (Prunus serrulata) o obvod kmínku 14-16 cm,
  • 6 ks muchovníku Lamarckova (Amelanchier lam. Ballrerina) o výšce 150 cm,
  • 5 ks ibišku syrského (Hibiscus syyriacus)o výšce 100 cm.

S výsadbou pomohly i děti z MŠ Jana Šoupala a Josefa Skupy.

Video je k dispozici zde.

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů“