Proměna plochy na ulici Josefa Skupy FOTO + VIDEO

Poruba se rozhodla ozelenit čtrnáct zpevněných nevyužívaných ploch na území obvodu. Cílem bylo dostat do dvorů další zeleň, která lidem nabídne stín a v horkých dnech ochladí vzduch. Zelená plocha také nabízí lepší zasakování dešťové vody, posílí místní biodiverzitu, a především zkvalitní veřejný prostor. Projekt byl financován z Norských fondů, díky kterým k proměně mohlo dojít.

V lokalitě na ulici Josefa Skupy se na místě zpevněné plochy vysadila:

  • tráva,
  • 4ks lípy srdčité (Tila cordata) o obvodu kmínku 18-20 cm,
  • 4 ks borovice vejmutovky (Pinus strobus) o výšce 150 cm.

Video je dostupné zde.

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů“