Proměna plochy na ulici Průběžná FOTO + VIDEO

Poruba se rozhodla ozelenit čtrnáct zpevněných nevyužívaných ploch na území obvodu. Cílem bylo dostat do dvorů další zeleň, která lidem nabídne stín a v horkých dnech ochladí vzduch. Zelená plocha také nabízí lepší zasakování dešťové vody, posílí místní biodiverzitu, a především zkvalitní veřejný prostor. Projekt byl financován z Norských fondů, díky kterým k proměně mohlo dojít.

V lokalitě na ulici Průběžná se na místě zpevněné plochy vysadila:

  • tráva,
  • 1 ks platanu javorolistého (Platanus x acerifolia)o obvodu kmínku 20-25 cm,
  • 5 ks javoru mléčného (Acer platanoides „ Drummondii“) o obvodu kmínku 18-20 cm,
  • 1250 ks levandule (Lavandula angustifolia).

Video je k dispozici zde.

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů“