Proměna plochy na ulici Slavíkova FOTO + VIDEO

Poruba se rozhodla ozelenit čtrnáct zpevněných nevyužívaných ploch na území obvodu. Cílem bylo dostat do dvorů další zeleň, která lidem nabídne stín a v horkých dnech ochladí vzduch. Zelená plocha také nabízí lepší zasakování dešťové vody, posílí místní biodiverzitu, a především zkvalitní veřejný prostor. Projekt byl financován z Norských fondů, díky kterým k proměně mohlo dojít.

V lokalitě na ulici Slavíkova se na místě zpevněné plochy vysadila:

  • tráva,
  • 3 ks hrušně obecné (Pyrus com. Beech Hill) o obvod kmínku 18-20 cm,
  • 9 ks ibišku syrského (Hibiscus syriacus) o výšce 100,
  • 3 ks lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) o obvodu kmínku 18-20 cm.

Video je k dispozici zde.

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů“