Proměna plochy na ulici Sokolovská FOTO + VIDEO

Poruba se rozhodla ozelenit čtrnáct zpevněných nevyužívaných ploch na území obvodu. Cílem bylo dostat do dvorů další zeleň, která lidem nabídne stín a v horkých dnech ochladí vzduch. Zelená plocha také nabízí lepší zasakování dešťové vody, posílí místní biodiverzitu, a především zkvalitní veřejný prostor. Projekt byl financován z Norských fondů, díky kterým k proměně mohlo dojít.

V lokalitě na ulici Sokolovská byl dostatek stromů, a tak se na místě zpevněné plochy vysadila jen tráva.

Video je k dispozici zde.

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů“