Proměna plochy u náměstí Jana Nerudy FOTO + VIDEO

Poruba se rozhodla ozelenit čtrnáct zpevněných nevyužívaných ploch na území obvodu. Cílem bylo dostat do dvorů další zeleň, která lidem nabídne stín a v horkých dnech ochladí vzduch. Zelená plocha také nabízí lepší zasakování dešťové vody, posílí místní biodiverzitu, a především zkvalitní veřejný prostor. Projekt byl financován z Norských fondů, díky kterým k proměně mohlo dojít.

V lokalitě u náměstí Jana Nerudy se odstranily dvě zpevněné plochy v okrajových částech dvora. Místo nich se vysadila:

  • tráva,
  • 5 ks jinanu dvojlaločného (Ginkgo biloba) s obvodem kmínku 18-20 cm.

Video je dostupné zde.

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů“