Proměna Sokolovské ulice a náměstí Družby

Proměna Sokolovské ulice a náměstí Družby

Náměstí Družby je důležitou lokalitou tvořenou městskou zelení, která je zároveň významným krajinným prvkem. Součástí místa je i obchodní centrum Bohemia, kde lidé najdou několik restauračních zařízení a obchodů a ulice Sokolovská, kterou využívají autobusy MHD.

V současné době je na náměstí velké rozbité betonové hřiště, chodníky bez jasné funkce, nekvalitní a chaoticky řešena zeleň s krátkodobou perspektivou. Celé místo postrádá významnější pobytovou funkci.

Obchodnímu centru Bohemia, které je v soukromých rukou a není v nejlepším stavu, schází kvalitní předprostor, který by kolemjdoucí lákal k zastavení a případně i posezení ve vkusných předzahrádkách.

Sokolovská ulice je poměrně rušnou komunikací, kterou využívají vnitroporubské i celoměstské autobusové linky. Celou lokalitu trápí nedostatek parkovacích míst, který bude při revitalizaci také řešen. Dopravu by měl zklidnit plánovaný kruhový objezd, cílem je vytvoření bezpečného a atraktivního propojení zeleně s předprostorem obchodního centra Bohemia. V lokalitě je plánována výstavba důležité cyklostezky, která propojí Pustkovecké údolí, 7. a 8. obvod s centrální částí Poruby a s přilehlými sportovišti (bazén, Sportovní centrum Fajne)

Články, týkající se
tohoto projektu