Proměna Zámeckého parku - veřejné setkání

Plánovaná proměna Zámeckého parku a okolí vzbudila mezi Porubany obrovský zájem a ti zaplnili sál v porubském zámečku, kde se 15. února konalo setkání k tomuto tématu.

Přibližně sedmdesát lidí se zúčastnilo setkání, které se uskutečnilo na zámku a týkalo se budoucí podoby Zámeckého parku a okolí. Městský obvod Poruba chtěl od účastníků slyšet, jak vnímají současnou podobu parku, co se jim líbí a co naopak ne a jak by si park a jeho bezprostřední okolí představovali v budoucnosti.

Mezi největší negativa lidé považují rozbité chodníky, špatnou dostupnost parkování v okolí, nedostatek obchodů, kde by si mohli nakoupit základní věci, povrchový horkovod a bezpečnost v parku. Zmiňovali především častý výskyt lidí bez domova a pobíhání velkých psů bez vodítka. Chtěli by vyřešit i bezpečné propojení parku a rybníku.

„Jsme rádi za všechny podněty. Všechny tyto věci, ať už se jedná třeba o parkování či bezpečnost, zohledníme při dopracování ideového návrhu. A bezpečnost, ta je samozřejmě zásadní. Pokud budou mít lidé v parku nepříjemný pocit, nebudou do něj chodit,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová.

Naopak jako pozitiva ocenili lidé spojení s blízkým rybníkem a přírodní ráz parku. „I já si Zámeckého parku cením především pro jeho zeleň a jsem rád, že lidé si přejí, aby i do budoucna zůstal jeho přírodní ráz zachován,“ řekl starosta Petr Mihálik.

Názory, které Poruba na setkání získala, navazují na podněty z minulého roku získané z pocitových map a při akci Sdílko a společně s postřehy odborníků tvoří celkovou mozaiku nutnou pro sestavení takového ideového návrhu revitalizace, který bude odpovídat reálným potřebám a očekávání místní obyvatel. Zároveň budou sloužit jako podklad pro žádost o podporu z Nadace Proměny Karla Komárka.

Setkání se zúčastnili i majitelé garáží, kteří chtěli vědět, jaké plány má s jejich objekty Poruba do budoucna. „Lidem jsme vysvětlili, že v nejbližší době dostanou pozvánku k individuálnímu jednání. Nabídneme jim odkup garáží za ceny dle znaleckého posudku a bude záležet jen na nich, zda naši nabídku využijí, nebo ne. Budeme jednat i o tom, jak nahradit případný úbytek parkovacích míst. Náš názor je stále stejný. Garáže podle nás k zámku nepatří. Chtěli bychom je postupně vykoupit a zbourat,“ dodal Petr Mihálik.

K Zámeckému parku se mohou vyjádřit i lidé, kteří na setkání nebyli. Na webových stránkách poruba.ostrava.cz bude v nejbližší době zveřejněna anketa, kterou mohou zájemci vyplnit.

Foto: Jiří Birke