Proměna Zámeckého parku - výsledky ankety

Zámecký park vznikl zněkdejší panské zahrady. Leží vměstské památkové zóně a jeho dominantou je porubský zámek, který nabízí různé kulturní aktivity. Park je od roku 1994 významným krajinným prvkem a v současnosti v něm roste na 250 stromů a nejrůznější druhy křovin, travin a květin. Poblíž parku je rybník, jenž slouží především rybářům. Tato zelená oáza spojuje tzv. starou a novou Porubu. Podél jižní části Zámeckého parku vede ulice Nad Porubkou, která jej odděluje od rybníka a původní obce. Západní část ohraničuje Dům farnosti a kostel sv. Mikuláše. Na severu, nad Zámeckým parkem, vyrostly v 50. letech 20. století bytové domy na nové ulici, která dostala jméno nábřeží SPB. Na východě ohraničuje park bytový dům z 50. let 20. století zvaný Oblouk.

Cílem ankety bylo zjistit, jak lidé Zámecký park a jeho okolí vnímají, jak je v současnosti využívají, co by si v případě změn v lokalitě přáli a co nikoliv.

Dotazníkové šetření bylo zahájeno 15. února 2017 a ukončeno 15. března 2017. Dotazník bylo možné vyplnit jak v papírové formě (dotazníky byly k dispozici na setkání s občany, které se uskutečnilo 15. února 2017 v Zámku Poruba, a v informačním centru na Hlavní třídě), tak v on-line verzi na webových stránkách poruba.ostrava.cz (dotazník byl spuštěn 20. února 2017).

Dotazník obsahoval deset otázek. U otázek s výběrem možností mohli respondenti označit více odpovědí a byl dán i prostor k vlastnímu vyjádření. U reakcí na otevřené otázky jsou uvedeny nejčastější odpovědi.

Více informací najdete v přiloženém dokumentu.