Prostranství u křižovatky Poruba Vozovna

Prostranství u křižovatky Poruba Vozovna

Projekt revitalizace prostoru u porubské vozovny byl vybrán Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA) jako jedno z šesti problematických míst na městské třídě, kterou tvoří ulice 28. října a Opavská. Tato místa byla vytipována s cílem vytvořit příjemnější pobytový prostor pro všechny uživatele a obyvatele města, kteří se v těchto místech pohybují.

Zastávka Poruba vozovna je vytížený dopravní uzel, mnoho lidí zde přestupuje z tramvaje na autobus či naopak. Před proměnou lidé přilehlé parkové nároží pouze obcházeli, park tak nedostatečně využíval svůj potenciál. Po přeměně park nabídl kolemjdoucím, i lidem, kteří v bezprostřední blízkosti bydlí, kvalitnější veřejný prostor vybízející k návštěvě a odpočinku. Návrh úprav zpracovala architektonická kancelář Gogolák+grasse.

Základem úprav bylo očištění prostoru od drobných keřů. Ty oddělovaly park od chodníku, který jej lemuje, a vytvářely bariéru pro vstup do zelené plochy. Poté následovala oprava chodníku, který parkem prochází, a doplnění nových laviček. V další části parku vznikla klidová pobytová zóna a byly zde zasazeny nové stromy.

Díky spolupráci se statutárním městem Ostrava se povedlo na hranici území s rušnou vozovkou vysadit pás trvalkového záhonu, což umožnilo zkrátit stávající zábradlí. Ateliér MAPPA již dříve vyhotovil pasport plotů a zábran na městské třídě a doporučil místa, kde je vhodné a z hlediska bezpečnosti možné zábradlí zkrátit či odstranit a pozvednout tak estetiku veřejného prostoru.

Výrazným prvkem parkového nároží je socha nazvaná Matka s dítětem. 

Výhledově se počítá s rekonstrukcí kiosku s květinami a také s vybudováním veřejného smart WC.

Pro doplňující informace o projektu navštivte webovou stránku Městského ateliéru prostorového plánování a architektury MAPPA!!!