Rekonstrukce autobusových zastávek v Porubě

Rekonstrukce autobusových zastávek v Porubě

Autobusové zastávky jsou místy s vyšší frekvencí pohybu lidí. Jsou tak důležitou součástí veřejného prostoru a měly by být příjemným místem, kde lidé tráví svůj čas při čekání na autobusy. Autobusové zastávky na území Poruby jsou ve správě městského obvodu. Některé z nich ale tvoří staré betonové přístřešky, které nejsou v dobrém stavu, některé zastávky ani žádné přístřešky nemají. Jejich náhrada za nové – moderní, prosvětlené - byla v roce 2016 definována jako jeden ze zásahů v rámci Koncepce rozvoje veřejného prostoru v Porubě.

Městský obvod Poruba tak v roce 2017 realizoval veřejnou soutěž na dodavatele a v roce 2018 přistoupí k rekonstrukci prvních dvanácti autobusových zastávek na svém území. Konkrétně půjde o zastávky Sokolovská, Slavíkova, Poruba Vozovna (Finanční úřad), Věžičky (u pošty), Věžičky (naproti pekárny), Oblouk (v obou směrech), nábřeží SPB, náměstí Boženy Němcové, Kubánská, Jižní svahy a Mongolská.

Součástí rekonstrukce bude demolice stávajících betonových přístřešků včetně základů. Odstraněny budou i betonové lavičky, které v současné době slouží spíše jako reklamní nosič a ve veřejném prostoru nepůsobí dobře.

Nové zastávky budou prosklené, jejich součástí bude i jednotný mobiliář v podobě laviček. Cílem projektu je vytvořit z autobusových zastávek prostor, kde se lidé budou cítit příjemně a čekání na vozidla městské hromadné dopravy budou moci trávit v kultivovaném prostředí.

Články, týkající se
tohoto projektu