Rekonstrukce Domu kultury Poklad pokračuje

Rada města Ostravy v úterý 9. dubna rozhodla o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad s účastníkem vystupujícím pod názvem „Společnost POKLAD Z+G+R“. Ten je tvořen těmito firmami: Zlínstav a.s., GEOSAN GROUP a.s. a Ridera Stavební, a.s.

Podle zákona je nyní potřeba doložit doklady o skutečném majiteli, poté bude možné uzavřít smlouvu s dodavatelem a zahájit samotnou rekonstrukci.

Nabídková cena vybraného dodavatele je 354,986 milionu korun a byla nejnižší z osmi nabídek. Společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., přes kterou financování rekonstrukce půjde, muselo město zvýšit dotaci tak, aby odpovídala reálně vysoutěžené částce, tedy o 54,986 milionů korun. Na svém 5. zasedání to schválilo zastupitelstvo města.  V navýšení je zohledněna jak rekonstrukce, tak cena za technický dozor, BOZP a související náklady.

„V současné době je naším cílem plynule navázat úkony v rámci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele na samotné zahájení stavby a tím plně využít letošní stavební sezónu. Tím zabráníme dalšímu chátrání objektu,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Odhadovaný termín uzavření smlouvy je měsíc květen, následovat bude zahájení samotné stavby, která potrvá 83 týdnů od předání a převzetí staveniště, ukončena bude v roce 2021.

Rekonstruován bude celý objekt kulturního domu včetně předprostorů. Opraveny budou přístupové komunikace a vysazena náhradní výsadba. Součástí rekonstrukce nejsou interiéry ani parkovací objekt, na ně bude vyhlášena samostatná zakázka. Uvnitř opraveného Pokladu bude návštěvníky čekat divadelní sál pro 420 lidí, společenský sál, malý divadelní sál pro 100 osob, cvičební sál, 3 multifunkční učebny a 2 salónky. Příjemným místem ke společenskému setkávání a osvěžení bude i restaurace s terasou a klubovým prostorem a chybět nebude ani minikino pro přibližně 60 lidí.

„Jsme si vědomi toho, že se jedná již o třetí „začátek“ záchrany hlavního porubského kulturního centra, ale v této chvíli již nejde o žádný pokus, je to zásadní investice, kterou město bere velmi vážně. V předchozím období se objevily problémy, které jsme v nové veřejné zakázce s maximální snahou eliminovali a jsme přesvědčeni, že rekonstrukce DK Poklad bude v této chvíli dotažena do konce,“ upřesnila náměstkyně Bajgarová.

 

Historie rekonstrukce:

Rekonstrukce objektu byla od začátku obtížná. Problematický byl nejen spor s jedním z bývalých nájemců prostor v objektu, ale také požadavek někdejšího zhotovitele přestavby Unistav a.s., Prominecon CZ a.s. a Ridera Stavební a.s. za vícepráce.

V dubnu 2018 byla ukončena spolupráce se sdružením „Společnost Stamont – Vítkovice Revmont, DK Poklad“, sestávající ze stavebních společností Stamont – Pozemní stavitelství a Vítkovice Revmont Engeneering, které zahájilo rekonstrukci v rámci druhé veřejné zakázky vloni v srpnu poté, co byl objekt v roce 2014 zakonzervován. Do tehdejšího výběrového řízení se přihlásilo 13 uchazečů. Vítěz soutěže chtěl objekt dostavět za cca 180 milionů korun včetně DPH, přičemž podle projektu měla dostavba stát zhruba 240 milionů korun. Spolupráce byla ukončena kvůli problémům s dodržováním sjednaného harmonogramu, s kvalitou plnění i sporům ohledně ocenění víceprací. 

Sdružení po městu požadovalo na základě ukončení smluvního vztahu finanční kompenzaci. K dohodě o narovnání došlo v červenci 2018. Částka k proplacení zhotoviteli byla stanovena na 3 551 105 korun. Uzavřením dohody byly narovnány veškeré majetkoprávní vztahy vyplývající ze smlouvy o dílo, která zanikla 5. července 2018.

Modernizace Domu kultury Poklad si vyžádala od jejího zahájení v dubnu 2012 doposud částku téměř 52 milionů korun.