Rekonstrukce Nálepkovy ulice

Rekonstrukce Nálepkovy ulice

Nálepkova ulice dělí třetí porubský stavební obvod na dvě poloviny. Od frekventované Opavské ulice na severu prochází přes Nálepkovo náměstí až po Hlavní třídu na jihu. Ulice slouží i jako spojovací komunikace středu třetího obvodu se zbývajícími částmi města.

Obklopena je bytovými domy, ale také několika institucemi (například Úřad práce) a podnikatelskými subjekty. Původní nastavení ulice se vyznačovalo akutním nedostatkem parkovacích míst a automobily, které parkovaly podél obou stran vozovky, omezovaly průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému a OZO. Řada stromů byla na hranici životnosti, k atraktivitě nepřispívaly ani nevzhledné kontejnery a rozbité chodníky.

Nově vytvořený široký profil ulice umožnil nové možnosti, které skloubily potřeby chodců i řidičů, vše bylo doplněno o kvalitní zeleň a další prvky. Ulice je nově tvořena zelenými předzahrádkami, nově vytvořenými chodníky po obou stranách, parkovišti v betonové zatravňovací dlažbě (25 nových parkovacích míst), vše je systematicky proložené novým městotvorným stromořadím. Ulice je osvětlena novým veřejným osvětlením a doplněna podzemní kontejnery.

Rekonstrukce tak přinesla prosvětlení ulice i pohledu z bytových domu. Celkové řešení je funkční, estetické a vlídné k životnímu prostředí.

Rekonstrukce Nálepkovy ulice vyšla na 7,127 milionu korun.

Články, týkající se
tohoto projektu