Rekonstrukce Oblouku pokračuje, hotovo bude na přelomu jara a léta

  • Úvod
  • Novinky
  • Rekonstrukce Oblouku pokračuje, hotovo bude na přelomu jara a léta

Rekonstrukce Oblouku, která začala v minulém roce, se pomalu chýlí ke konci. Nyní ještě mohou lidé vidět radikální rozdíl mezi opravenou a neopravenou částí. Podíl té neopravené se ale rychle snižuje.

Práce na Oblouku začaly v březnu loňského roku a od té doby se nezastavily. Hotové by měly být na přelomu jara a léta letošního roku. Pokračovaly i v zimě, i když v té době nebyly pro laiky příliš viditelné.

„Prostě se jen přesunuly dovnitř. Pracovalo se ve sklepích, na půdě, ve společných prostorách se malovalo, byly vyměněny i všechny výkladní skříně. Teď už stavebníci mohou opět více pracovat venku. Pokračuje se v hydroizolaci stavby, čištění fasády a restaurování sgrafit, opravuje se střecha, kde se namísto stávající plechové krytiny pokládají keramické pálené tašky typu bobrovka,“ vyjmenovala některé z prací místostarostka Petra Brodová.

Stavební práce nepřehlédnou ani řidiči, kteří okolo jezdí, už jen kvůli nutné uzavírce jednoho pruhu vozovky v podjezdu na Porubské ulici. „V loňském roce se postup prací trochu zdržel, protože jsme nemohli provést všechny plánované uzavírky obou podjezdů. Přece jen dopravní situace hlavně v létě byla dost napnutá a nechtěli jsme ji ještě více komplikovat. Takže jednu uzavírka jsme přeložili do letošního roku. Začala koncem března a stavebníci slíbili, že se pokusí práce maximálně urychlit, aby byla co nejkratší,“ uvedla místostarostka Petra Brodová.

Oprava takové budovy, jako je Oblouk, je výzvou i pro stavební firmu. Vždyť měří na délku 250 metrů, a protože je to památka, při opravách musejí používat původní postupy i materiál, který odpovídá době vzniku.

„Je to hledání kompromisu mezi technickou stránkou věci a historickým vzhledem. Navíc jsme více závislí na příznivých klimatických podmínkách, protože je spousta příměsí, které nemůžeme používat – v historických technologiích přece nebyly. Také už je problém sehnat řemeslníky, kteří by starými technikami uměli pracovat. Naštěstí ještě stále jsou – a učí své mladší kolegy,“ řekl hlavní stavbyvedoucí Pavel Willert.

Při odkopech kolem budovy stavbaři narazili i na mnoho sítí, které nebyly zakresleny v žádných plánech. Zjišťování, odkud kam vedou a jejich napojování znamená vždy komplikaci, ale vše se daří v rámci stavby vyřešit.

Podmínkou pro rekonstrukci Oblouku bylo jeho majetkové sjednocení. V roce 2019 koupil městský obvod Poruba podíl od společnosti Residomo (dnes Heimstaden) a s výjimkou jednoho vchodu, který je v majetku družstva, mu nyní celý Oblouk patří. Samotné rekonstrukci předcházela už v roce 2017 oprava reliéfu Vstup do města. Bezprostředně po konci rekonstrukce by měla začít úprava okolí Oblouku.

Publikováno dne 12.4.2022