Rekonstrukce Pokladu běží rok, realizátor je oproti harmonogramu mírně v předstihu

  • Úvod
  • Novinky
  • Rekonstrukce Pokladu běží rok, realizátor je oproti harmonogramu mírně v předstihu

Oprava Domu kultury Poklad v Porubě začala vloni v červnu. Aktuálně je hotových zhruba 35 procent z celkového objemu stavebních prací. Společnost Poklad Z+G+R, která objekt rekonstruuje, je oproti harmonogramu mírně v předstihu. Stavebníci opravují souběžně interiér i exteriér Pokladu. Proměnu čeká také jeho nejbližší okolí, včetně přístupových komunikací, vysazovat se bude nová zeleň.

Nová střešní krytina je už položená na obou křídlech objektu a dokončena je střecha nad jevištěm, včetně nové mansardové části. Nyní se opravuje zbývající část střechy nad divadelním sálem a minikinem. Začaly se nanášet finální omítky v prostorách zázemí provozu, ve většině objektu jsou připraveny povrchy pro pokládku podlahových krytin. Těsně před dokončením je venkovní hydroizolace, chránící budovu před zemní vlhkostí. Hotová je kanalizační síť, pokračují instalace rozvodů vzduchotechniky, klimatizace, elektřiny a vody.

 „I po roce mohu s potěšením konstatovat, že spolupráce se zhotovitelem probíhá velmi dobře, časově nejsme v prodlení, naopak v mírném předstihu a veškeré komplikace jsou zdárně řešeny. Příkladem je dořešení specifického protipožárního zabezpečení impozantního, památkově chráněného dřevěného stropu ve velkém divadelním sále. Kolemjdoucí již mohou vidět i práce na venkovních částech objektu. Firma začala s pokládkou pískovcového obkladu v průčelí objektu podle požadavku památkářů a dokončeny již byly práce na restaurování historického sousoší v průčelí Pokladu. Platí tedy avizovaný termín otevření v červnu 2021,“ uvedla náměstkyně pro investice Zuzana Bajgarová.

Rekonstrukci provádí Společnost Poklad Z+G+R, tvořená firmami Zlínstav, Geosan Group a Ridera Stavební, která vyhrála veřejnou zakázku s nabídnutou cenou 355 milionů korun. Práce by měla dokončit v březnu 2021. Následovat bude vybavení interiérů, na které bude ještě letos vyhlášena samostatná veřejná zakázka. Jeho dodávka nebyla součástí zakázky na stavební práce.

„Rekonstrukci Pokladu považujeme za výzvu. Někdy je totiž složité najít řešení při opravě stavby tohoto typu tak, aby jeden zájem nepotlačil zájem jiný; a pokud ano, tak si stanovit prioritu. V posledních dnech jsme zajistili statiku části objektu po odhalení původních nestabilních konstrukcí. Dokončili jsme již nové zděné příčky a také většinu hrubých omítek, zahájili jsme zateplování objektu. Realizaci pomáhá nejen dobré počasí, ale také bezproblémová komunikace s městem a managementem Pokladu,“ doplnil za realizátora hlavní manažer stavby Michal Sloboda.

Autorem architektonického návrhu, podle kterého se rekonstrukce provádí, je studio Platforma architekti. U projektu rekonstrukce a modernizace Pokladu je od roku 2009.

„Jako autoři dohlížíme na to, aby realizace odpovídala návrhu, který jsme zpracovali. Aktuálně například řešíme konkrétní podobu fasády, která se vzorkuje přímo na objektu. Od počátku máme jasnou představu, jak bude Poklad po dokončení vypadat, a to nejen zvenku, ale také zevnitř. Těší nás jeho postupná proměna, i poslední rok, který zbývá k jejímu dokončení. Nepředpokládali jsme, že by se modernizace mohla takto protáhnout, i když rekonstrukce objektů s sebou často nesou řadu nečekaných překvapení k řešení,“ uvedl architekt David Průša, autor návrhu a jednatel studia Platforma architekti.

Zrestaurováno je již keramické sousoší Jana Kavana Nový věk (někde nazýváno Nová společnost) z roku 1961 s plastikami hutníka s licí pánví, projektanta s plánem a horníka s kahanem, které zdobí průčelí objektu.

„Ještě před slavnostním otevřením se do Pokladu vrátí i další umělecká díla, která v něm byli návštěvníci zvyklí dříve vídat. Vestibul znovu ozdobí zatím uschovaná bronzová socha ženy-dívky s názvem Žně od Konráda Babraje. Doufáme také, že dva skleněné objekty manželů Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové Zahradníkové, které jsou od počátku rekonstrukce chráněny dřevěným bedněním, budou po odkrytí zrestaurovány a mužská postava symbolizující Průmysl-Tvůrce a také ženská postava Žně-Úroda zkrášlí Poklad i v jeho nové éře,“ uvedla jednatelka společnosti Akord–Poklad Darina Daňková.

Návštěvníkům bude po otevření Pokladu k dispozici divadelní sál pro 420 lidí, společenský sál, malý sál pro 100 osob, cvičební sál, tři multifunkční učebny, minikino pro přibližně 60 lidí a dva salónky. Součástí objektu bude restaurace s terasou a klubovým prostorem.

„Porubě kulturní dům neskutečně chybí. Vždyť v současné době na území obvodu není žádný větší sál, kde by se mohly konat plesy, divadla a další představení, chybí i prostory pro pořádání kroužků, kurzů či nejrůznějších seminářů. To se ale brzy změní. Moc se těším, až příští rok Poklad přivítá první návštěvníky. Poruba s téměř 65 tisíci obyvateli si to zkrátka zaslouží,“ řekla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

Dům kultury se slavnostně otevíral 29. prosince 1961 pod názvem Klub pracujících Poruby. Jednalo se o jediné kulturní zařízení v největším ostravském sídlišti Poruba, kde tehdy žilo 50 tisíc obyvatel. Jeho součástí byl divadelní, loutkový, přednáškový a baletní sál i klubovny. Od roku 1968 byl v provozu amfiteátr s letním kinem až pro 1700 osob.

 Od června 2008 je objekt DK Poklad majetkem města Ostravy. V roce 2009 byla jeho část prohlášena Ministerstvem kultury České republiky kulturní památkou a byl zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Kvůli špatnému technickému stavu byl Poklad do zahájení prací v červnu 2019 dvakrát zakonzervován.