Rekonstrukce Pokladu se opět rozjíždí

Přerušená přestavba Domu kultury Poklad v Porubě se opět rozjíždí. Rada města rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na jeho rekonstrukci. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 18. října. O vybraném zhotoviteli, vítězi veřejné zakázky, by měla rada města rozhodovat na přelomu letošního a příštího roku. Rekonstrukce by měla být hotova nejpozději v listopadu roku 2020.

Rekonstrukce bude realizována podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost KANIA. Do veřejné zakázky se může přihlásit neomezený počet dodavatelů. Rozsah stavby byl doplněn o sanaci nosné železobetonové konstrukce. Znamená to, že by se už neměly objevit žádné vícepráce, které by měly zadavatele zaskočit.

„Zpřísnili jsme podmínky pro již třetí veřejnou zakázku na realizátora rekonstrukce, a to ze zřejmých důvodů. Věříme, že se přihlásí pouze ty společnosti, které to s pracemi na Domu kultury Poklad myslí skutečně vážně. Do zadávacích podmínek jsme například nově zapracovali některé sankce a postihy, které v dřívějších smlouvách uvedeny nebyly. Jedná se o 17 konkrétních bodů, mezi nimi je také zádržné ve výši 10 %, tzn., že z každé jednotlivé faktury realizátorovi zaplatíme jen 90 %, zbývajících deset zůstane u nás. Pět procent dostane stavební společnost po dokončení díla, dalších pět po uplynutí záruční doby," řekl investiční náměstek Břetislav Riger.

Rekonstruován bude celý objekt včetně požárně technického řešení, nové zdravotechnické instalace, vytápění a ochlazování (klimatizace), vzduchotechnika, rozvody slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky, měření a regulace. Opraveny budou přístupové komunikace, vysazena náhradní výsadba, rekonstrukce se týká venkovních rozvodů kanalizace a vody včetně lapače tuku, modernizován bude evakuační rozhlas, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, , elektrická požární signalizace, kamerový systém, bude dodána technologie kuchyně a barů, divadelní technologie, výtahy a trafostanice. Samostatně bude vyhlášena veřejná zakázka na realizaci interiérů a opravu vitráže.

Rekonstrukce objektu byla od začátku náročná. Problematický byl nejen spor s jedním z bývalých nájemců prostor v objektu, ale také požadavek někdejšího zhotovitele přestavby UNISTAV a.s., PROMINECON CZ a.s. a Ridera Stavební a.s. za vícepráce.

V dubnu letošního roku byla ukončena vzájemná spolupráce se sdružením „Společnost STAMONT – VÍTKOVICE REVMONT, DK Poklad“, sestávající ze stavebních společností STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ a VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING, které zahájilo rekonstrukci v rámci druhé veřejné zakázky vloni v srpnu poté, co byl objekt v roce 2014 zakonzervován. Do tehdejšího výběrového řízení se přihlásilo 13 uchazečů. Vítěz soutěže chtěl objekt dostavět za cca 180 milionů korun  vč. DPH. Podle projektu měla dostavba stát zhruba 240 milionů korun.  Spolupráce byla ukončena kvůli problémům s dodržováním sjednaného harmonogramu, s kvalitou plnění i sporům ohledně ocenění víceprací.  Sdružení po městu požadovalo na základě ukončení smluvního vztahu finanční kompenzaci. K dohodě o narovnání došlo letos v červenci. 

Částka k proplacení zhotoviteli byla stanovena na 3 551 105 korun. Uzavřením dohody byly narovnány veškeré majetkoprávní vztahy vyplývající ze smlouvy o dílo, která zanikla 5. července 2018. Modernizace Domu kultury Poklad si vyžádala od jejího zahájení v dubnu 2012 doposud částku téměř 52 milionů korun.