Rekonstrukce ulice Otakara Jeremiáše

Rekonstrukce ulice Otakara Jeremiáše

Osmý porubský stavební obvod je uzavřeným celkem, kterým prochází jen dvě spojovací ulice. Jednou z nich je ulice Otakara Jeremiáše, která slouží jako spojka mezi ulicí Bedřicha Nikodema a Průběžnou s návazností na obchodní centrum Globus. Na obou koncích ulice jsou konečné zastávky autobusů městské hromadné dopravy a ulice tak slouží jako významný průchozí bod pro lidi, kteří MHD do lokality přijedou nebo se chystají odjet.

Rekonstrukce této významná komunikace osmého stavebního obvodu se uskuteční ve třech etapách. První byla realizována v roce 2017, kde bylo opraveno 160 metrů komunikace ve směru od ulice Bedřicha Nikodema, a to včetně autobusové točny. Rekonstrukcí prošla vozovka, chodníky, bylo umožněno částečné parkování na chodníku, aby se zvýšil průjezdní profil vozovky.

Druhá etapa rekonstrukce začala v srpnu a skončila v listopadu 2018. Kompletně opraveno bylo 150 metrů silnice a chodníků, rekonstrukcí prošl i zářezy komunikací do dvorních částí. 

Třetí etapa zahrnuje opravu zbývajících 208 metrů ulice a uskuteční se v roce 2019.

Články, týkající se
tohoto projektu