Rekonstruované Azylové zařízení nabízí klientům lepší podmínky

  • Úvod
  • Novinky
  • Rekonstruované Azylové zařízení nabízí klientům lepší podmínky

 

Rozsáhlé stavební úpravy, které za plného provozu probíhaly od půlky loňského roku v Azylovém zařízení na Vřesinské ulici, byly v závěru dubna 2019 dokončeny.

Cílem projektu byla kompletní rekonstrukce II. nadzemního podlaží. Podařilo se tam vybudovat šest nových pokojů, kuchyňku, společenskou místnost a nové společné sociálního zařízení. Při rekonstrukci byla zároveň vyměněna oken, zateplena fasáda a půda, byla provedena drenáž a izolace venkovní části objektu. Budova dostala také novou střechu elektrické rozvody a na plášti budovy i na chodbách pro zajištění bezpečnosti klientů i zaměstnanců byl instalován kamerový systém.

„Výsledkem rekonstrukce je především zvýšení kvality poskytované služby sociální prevence jak mírným navýšením kapacity, tak především nahrazením vícelůžkových pokojů pokoji dvoulůžkovými, které zajistí větší soukromí klientů. Úprava zázemí zaměstnanců umožní i vyšší kvalitu sociální práce, protože Azylové zařízení v Porubě poskytuje nejen ubytování a zázemí, ale i odbornou sociální pomoc a poradenství směřující k začlenění klientů zpět do společnosti. Tím naplňuje své poslání - pomoc mužům i ženám, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení,“ uvedla ředitelka Centra sociálních služeb Simona Malinová.

Rekonstrukce byla realizována v rámci projektu č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002303 Stavební úpravy Azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5, který byl finančně podpořen z Integrovaného operačního programu Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách. Evropský fond pro regionální rozvoj se na financování projektu podílí ve výši 85%, národní veřejné zdroje ve výši 5%
a příjemce podpory ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů. Předfinancování projektu formou návratné finanční výpomoci od zřizovatele bylo schváleno Radou městského obvodu Poruba.

Publikováno dne 2.5.2019