Revitalizace náměstí Družby - park

Náměstí Družby představuje centrum IV. stavebního obvodu. Cílem projektu, který je rozdělen do čtyř etap, bylo vytvoření atraktivního a bezpečného veřejného prostoru. Jednou z etap byla lokalita parku, která prošla během roku 2021 významnou proměnou. Zeleň v parku byla řešena chaoticky a mnohdy dřevinami s krátkodobou perspektivou nevhodnými do městského prostředí. Místo navíc postrádalo významnější pobytovou funkci.

V parku byly kompletně vybourány veškeré zpevněné plochy a byly nahrazeny dvěma hlavními úhlopříčnými mlatovými stezkami. Od jednotlivých vchodů vedou do parku tzv. stužky, což jsou chodníčky z přírodního kamenného materiálu, které zvou ke vstupu do parku. Revitalizací prošla také zeleň, staré stromy, které ohrožovaly bezpečnost nahradily nové a vysázeny byly i jarní cibuloviny, trvalky a okrasné traviny. Několik dřevin v parku je nasvíceno zemními led svítidly, nové je rovněž veřejné osvětlení. Doplněn byl také mobiliář, zejména lavičky a smart lavičky s wifi připojením. Od jara do podzimu bude veřejnosti k dispozici pítko a součástí parku je též budova s veřejnou toaletou, odpočinkovým schodištěm a malou vyhlídkou nahoře. Infrastruktura byla doplněna o novou cyklostezkou vedoucí podél parku.

Park tak prošel kompletní revitalizací a vrátil se do něj život. Na jaře roku 2022 jsme navázali realizací další etapy celého projektu, a to předprostoru obchodního centra Bohemia.