Revitalizace parků u Domu kultury Poklad

Revitalizace parků u Domu kultury Poklad

Lokalita kolem Domu kultury Poklad patří k nejzajímavějším a nejhodnotnějším v Porubě. Lidem nabízí spoustu zeleně v parcích, které z obou stran kulturní dům lemují. Oba jsou významným krajinným prvkem, jejich stav ale neodpovídá významu tohoto prostoru. Dnes je území pouze průchozí zónou bez pobytové funkce.

To se v následujících letech změní. Na rekonstrukci DK Poklad a výstavbu parkovacích domů naváže i revitalizace obou těchto míst. Cílem projektu je jejich přeměna na pobytový městský park s lavičkami, hřišti a kašnou, která v Porubě schází. Důležitým prvkem je celková revitalizace zeleně a přizpůsobení povrchových úprav komunikací přírodnímu charakteru parků.

Projekt je koordinován s připravovanou výstavbou parkovacích objektů a úpravou prostoru před DK Poklad. Proto jako první projde zásadní revitalizací část přiléhající ke Komenského ulici. Ta je navržena jako klidová reprezentativní část, vhodná pro odpočinek, relaxaci nebo procházky. Střed parku vytvoří fontána s mělkou vodní plochou ve tvaru kruhu, skrz kterou bude možné projít po chodníku z dlažby vyčnívající z vodní hladiny. Kolem fontány je navržen centrální prostor rovněž ve tvaru kruhu se zpevněným povrchem v podobě reprezentativní velkoformátové dlažby z žuly. Na ní naváží lavičky, další drobný mobiliář a pítko se zdrojem pitné vody. Tento prostor dotvoří záhony z různých druhů okrasných travin, cibulovin a výrazně kvetoucích listnatých keřů, které potvrzují reprezentativnost této části. Od centrálního prostoru s fontánou se budou odvíjet dvě hlavní osy parku, které naváží na přilehlé komunikace a s nimi spojené hlavními pěší tahy. Pro vyšší zátěž jsou hlavní osy navrženy jako zpevněný chodník z žulové dlažby. Na hlavní chodníky pak naváží nezpevněné cesty pro pěší z mlatu, které procházejí parkem a doplňují hlavní pěší osy. Podél mlatových cest budou rozmístěny lavičky a dvě zóny vyhrazené pro relaxaci, kde budou umístěny i stoly. Park doplní trvalkové záhony z okrasných travin a cibulovin. V částech podél dopravní komunikace jsou pod korunami stromů navrženy bylinné podrosty, které svým kvetením zpestří bylinné patro v parku a také podpoří biodiverzitu a zlepší vodní režim.

Park přiléhající k ulici Čs. exilu bude po revitalizaci určen pro aktivní odpočinek, sport a hru dětí. Park budou křižovat dvě hlavní pěší osy navazující na přilehlé komunikace a hlavní vstup do domu kultury. Na těchto hlavních tazích s žulovým povrchem budou v místech křížení s jinými chodníky umístěny dvě zóny s lavičkami, které olemují trvalkové záhony. Okolo dalších chodníků jsou navrženy zóny pro sport nebo hru dětí. V blízkosti domu kultury by měla být dvě hřiště kruhového půdorysu s pryžovým povrchem. První z nich bude určeno spíše malým dětem a jsou zde umístěny trampolíny, drobné herní prvky a lavičky. Druhé navržené hřiště je tvořeno pryžovou plochou s umístěným basketbalovým košem. Toto hřiště je záměrně umístěno v rohu parku, kde případný hluk nebude rušit obyvatele okolních bytových domů. Pro individuální sport jsou navrženy outdorové fitness prvky (work-out), které jsou částečně umístěny na pryžovém povrchu a částečně v trávníku podél mlatového chodníku. Celý park bude podél pěších cest doplněn lavičkami, šachovými stolky a dalším drobným mobiliářem. V parku jsou navrženy podrostová bylinná patra, jarní cibuloviny a trvalkové záhony.

V srpnu 2022 začala revitalizace parku vedle ulice Komenského a dokončen by měl být v roce 2023. Revitalizace druhého parku proběhne v koordinaci s výstavbou druhého parkovacího objektu za DK Poklad.

Články, týkající se
tohoto projektu