Revitalizace předprostoru bytového domu Oblouk

  • Úvod
  • Projekty
  • Revitalizace předprostoru bytového domu Oblouk

Revitalizace předprostoru bytového domu Oblouk

V současné době probíhá rekonstrukce bytového domu Oblouk, který je součástí městské památkové zóny Ostrava-Poruba a je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Tato rozsáhlá rekonstrukce bude dokončena v roce 2022. Dalším krokem pro zvýšení kvality veřejného prostoru v této lokalitě bude revitalizace předprostoru bytového domu Oblouk.

Prostranství dnes neslouží svému původnímu účelu (relaxační zóna) a je jen okolím dopravní komunikace. Samotný prostor má do budoucna velký potenciál stát se příjemným místem k trávení volného času a odpočinku. Cílem projektu je celková revitalizace prostoru před bytovým domem a vytvoření zajímavého a bezpečného místa pro pobyt a setkávání nejen obyvatel Oblouku.

Návrh zahrnuje opravy zpevněných ploch, doplnění městského mobiliáře a nové sadové úpravy. Chodník projde rekonstrukcí a jeho povrch bude zhotoven betonovou dlažbou v šedé barvě. Původní mobiliář bude odstraněn a nahrazen novými lavičkami, stoly a odpadkovými koši, kterých je v území nedostatek. Přibydou dvě dřevěné terasy, jež budou sloužit jako zahrádka pro restaurace nebo jako prostor pro jiné aktivity či služby nacházející se v přízemních prostorách bytového domu. Budou zde vysázeny kvetoucí druhy stromů a také smíšené záhony travin a trvalek.

Projekt plynule navázal na rekonstrukci bytového domu.