Revitalizace ulice Gustava Klimenta

Revitalizace ulice Gustava Klimenta


V roce 2017 si městský obvod Poruba nechal u ateliéru Projektstudio EUCZ zpracovat Koncepční strategickou studii urbanistického prostoru I. stavebního obvodu MO Poruba (hlavní výkres zde), která jednak popsala současný stav lokality a jednak navrhla řešení do budoucna. Mezi místa, která si zaslouží pozornost a měla by být řešena zvláštní podrobnou studii, byla zařazena i ulice Gustava Klimenta a část ulice Urxovy.

V ulici Gustava Klimenta je výrazný problém s parkováním, auta stávají po obou stranách silnice, čímž výrazným způsobem komplikují průjezdnost komunikace a bezpečnost dopravního provozu. Chodníky v lokalitě jsou výrazně poničené a v dobrém stavu není ani zeleň, která je mnohdy ve velmi špatném zdravotním stavu, a kořeny stromů jsou navíc často ještě poškozovány parkujícími automobily.

Navrhovaná revitalizace vytváří v celé délce ulice Gustava Klimenta veřejný prostor upřednostňujícího potřeby chodců nad automobilovou dopravou. Návrh počítá s celkovým zklidněním dopravy a vytvořením obytné zóny v lokalitě, která tak naváže na stávající obytnou zónu v ulicích Budovatelská a Urxova. Pozemní komunikace, které v obytných zónách slouží mimo průjezdu automobilů také pro potřeby pohybu chodců, budou v jedné úrovni s chodníky, čímž bude zajištěna celková bezbariérovost v lokalitě. Vytvořeny budou také desítky parkovacích míst. 

Výraznou proměnou projde i před prostor Gymnázia Pavla Tigrida. Návrh podoby před prostoru je výsledkem spolupráce ostravského architekta Davida Kotka a samotných studentů gymnázia, kteří se aktivně podíleli na návrhu budoucí podoby tohoto místa. Celkovou revitalizací projde také zeleň a mobiliář v lokalitě.

První etapa rekonstrukce (od ulice Nábřeží SPB po průjezd na ulici Gustava Klimenta) skončila v roce 2020. V dubnu 2021 byla zahájena druhá etapa, v rámci které došlo k rekonstrukci zbývající části až k ulici Matěje Kopeckého.

 

Články, týkající se
tohoto projektu