Revitalizace ulice Gustava Klimenta

Revitalizace ulice Gustava Klimenta

V roce 2017 si městský obvod Poruba nechal u ateliéru Projektstudio EUCZ zpracovat Koncepční strategickou studii urbanistického prostoru I. stavebního obvodu MO Poruba (hlavní výkres zde), která jednak popsala současný stav lokality a jednak navrhla řešení do budoucna. Mezi místa, která si zaslouží pozornost a měla by být řešena zvláštní podrobnou studii, byla zařazena i ulice Gustava Klimenta a část ulice Urxovy.

V současné době je v ulici Gustava Klimenta enormní problém s parkováním. Auta stávají po obou stranách silnice, čímž výrazným způsobem komplikují průjezdnost komunikace a bezpečnost provozu. Chodníky jsou výrazně poničené a v dobrém stavu není ani zeleň, která je z části rozježděná automobily.

Rekonstrukce počítá s vytvořením obytné zóny v lokalitě. Opraveny budou veškeré cesty i chodníky. Ty budou v jedné úrovni s komunikacemi, čímž se zajistí bezbariérovost. Vytvořeno bude i nové parkoviště, které by mělo pokrýt nejakutnější potřebu parkovacích míst. V současné době mají obyvatelé k dispozici 77 stání, po rekonstrukci jich bude 118.

Výraznou proměnou projde i předprostor Gymnázia Pavla Tigrida na Urxově ulici, který získá moderní a atraktivní vzhled. Předběžný termín realizace revitalizace ulice Gustava Klimenta je rok 2020.

Články, týkající se
tohoto projektu