Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída


V roce 2017 si městský obvod Poruba nechal u ateliéru Projektstudio EUCZ zpracovat Koncepční strategickou studii urbanistického prostoru I. stavebního obvodu MO Poruba, která jednak popsala současný stav lokality a jednak navrhla řešení do budoucna. Mezi místa, která si zaslouží pozornost byl zařazen také vnitroblok ulic Jana Nerudy a Hlavní třídy.

Podoba vnitrobloku mezi náměstím Jana Nerudy a Hlavní třídou byla tvořena nekoncepčně řešenou zelení, mnohdy ve špatném zdravotním stavu, rozbitými asfaltovými plochami chodníků a bývalých hřišť, vyšlapanými pěšinami v zeleni, parkujícími automobily komplikujícími průjezd zásobování dvorním traktem a plochami tvořenými nevzhledně vypadajícími zatravňovacími tvarovkami, jež byly dočasným řešením akutního nedostatku parkovacích ploch.

Celková navrhovaná revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída vytvářela veřejný prostor s kvalitní zelení, prostorem pro trávení volnočasových aktivit místních obyvatel a parkovacími kapacitami. Navržena byla obytná zóna preferující potřeby chodců nad automobilovou dopravou, která navázala na již existující obytnou zónu na náměstí Jana Nerudy. Opraveny byly veškeré komunikace i chodníky. Chodníky byly v jedné úrovni komunikacemi, tímto řešením se zajistila bezbariérovost v celé lokalitě. Vytvořena byla nová parkoviště ve vnitrobloku za bytovými domy na Hlavní třídě, kdy počet parkovacích stání byl z 98 stání navýšen na 152 stání. Zásobování obchodů v přízemí bytových domů z dvorní části Hlavní třídy bylo zachováno, estetizací prošly také současná kontejnerová stání.

Samotný prostor vnitrobloku byl uzpůsoben potřebám obyvatel a jejich požadavku na trávení času v příjemném, zajímavém a bezpečném venkovním prostředí. Navrženy byly prvky městského mobiliáře, jako jsou lavičky, sousedské posezení s bylinkovým záhonem či venkovní gril s posezením. Celkový návrh počítal s obnovou zeleně, vzrostlé stromy v dobrém zdravotním stavu byly zachovány, zatímco dřeviny neperspektivní byly nahrazeny novou výsadbou stromů a trvalek. Navrženo bylo nové veřejné osvětlení, které vnitroblok dostatečně prosvětlí a bude tím předcházet výskytu tmavých a nebezpečných zákoutí.

Projekt je realizován ve třech etapách (viz. přílohy): 

I. etapa – vnitroblok náměstí Jana Nerudy, s příjezdem z ul. 17. listopadu.

II. etapa – pravý vnitroblok za bytovými domy na Hlavní třídě s průjezdem ulicí Komenského až k náměstí Jana Nerudy.

III. etapa – levý vnitroblok za bytovými domy na Hlavní třídě.

Realizace II. a III. etapy začala koncem března 2022 a kolaudace proběhla v listopadu 2022. Stavební práce I. etapy byly zahájeny v květnu 2023 a ukončeny v sprnu 2023. 

 

Články týkající se tohoto projektu