Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída

  • Úvod
  • Projekty
  • Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída


V roce 2017 si městský obvod Poruba nechal u ateliéru Projektstudio EUCZ zpracovat Koncepční strategickou studii urbanistického prostoru I. stavebního obvodu MO Poruba, která jednak popsala současný stav lokality a jednak navrhla řešení do budoucna. Mezi místa, která si zaslouží pozornost byl zařazen také vnitroblok ulic Jana Nerudy a Hlavní třídy.

Současná podoba vnitrobloku mezi náměstím Jana Nerudy a Hlavní třídou je tvořena nekoncepčně řešenou zelení, mnohdy ve špatném zdravotním stavu, rozbitými asfaltovými plochami chodníků a bývalých hřišť, vyšlapanými pěšinami v zeleni, parkujícími automobily komplikujícími průjezd zásobování dvorním traktem a plochami tvořenými nevzhledně vypadajícími zatravňovacími tvarovkami, jež byly dočasným řešením akutního nedostatku parkovacích ploch.

Celková navrhovaná revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/ Hlavní třída vytváří veřejný prostor s kvalitní zelení, prostorem pro trávení volnočasových aktivit místních obyvatel a parkovacími kapacitami. Navržena je obytná zóna preferující potřeby chodců nad automobilovou dopravou, která bude navazovat na již existující obytnou zónu na náměstí Jana Nerudy. Opraveny budou veškeré komunikace i chodníky. Chodníky budou v jedné úrovni komunikacemi, tímto řešením se zajistí bezbariérovost v celé lokalitě. Vytvořena budou nová parkoviště ve vnitrobloku za bytovými domy na Hlavní třídě, kdy počet parkovacích stání bude z dnešních 98 stání navýšen na 152 stání. Zásobování obchodů v přízemí bytových domů z dvorní části Hlavní třídy bude zachováno, estetizací projdou také současná kontejnerová stání.

Samotný prostor vnitrobloku bude uzpůsoben potřebám obyvatel a jejich požadavku na trávení času v příjemném, zajímavém a bezpečném venkovním prostředí. Navrženy jsou prvky městského mobiliáře, jako jsou lavičky, sousedské posezení s bylinkovým záhonem či venkovní gril s posezením. Celkový návrh počítá s obnovou zeleně, vzrostlé stromy v dobrém zdravotním stavu budou zachovány, zatímco dřeviny neperspektivní budou nahrazeny novou výsadbou stromů a trvalek. Navrženo je nové veřejné osvětlení, které by mělo vnitroblok dostatečně prosvětlit a předejít tím výskytu tmavých a nebezpečných zákoutí.

Projekt bude realizován ve třech etapách: 

I. etapa – vnitroblok náměstí Jana Nerudy, s příjezdem z ul. 17. listopadu.

II. etapa – pravý vnitroblok za bytovými domy na Hlavní třídě s průjezdem ulicí Komenského až k náměstí Jana Nerudy.

III. etapa – levý vnitroblok za bytovými domy na Hlavní třídě.

V současnosti byla zahájena realizace II. a III. etapy. 

 

Články, týkající se
tohoto projektu