Rozšíření hřbitova ve Svinově a výstavba nové smuteční síně

  • Úvod
  • Projekty
  • Rozšíření hřbitova ve Svinově a výstavba nové smuteční síně

Rozšíření hřbitova ve Svinově a výstavba nové smuteční síně

Svinovský hřbitov slouží i jako pohřebiště pro obyvatele Poruby. Městský obvod Poruba totiž vlastní hřbitov nemá. Ten, který stával u kostela svatého Mikuláše, musel v padesátých letech ustoupit výstavbě nové Poruby.

Svinovský hřbitov je kapacitně nedostatečný a v horizontu několika nejbližších let by měl být zcela zaplněn. Městské obvody Poruba a Svinov připravují jeho rozšíření, a proto Poruba už před několika lety vykoupila vedlejší pozemek.

Součástí hřbitova není smuteční síň, tedy místo, kde by se pozůstalí mohli se svými blízkými důstojně rozloučit. Při rozšíření hřbitova se tedy s výstavbou smuteční obřadní síně počítá, protože poslední rozloučení s blízkými si zaslouží důstojné prostředí a obřadní síně patří mezi základní prvky občanské vybavenosti.

Poruba oslovila tři architektonické ateliéry, aby předložily své návrhy, jak smuteční obřadní síň řešit. Všechny návrhy prošly posouzením ÚMOb Poruba, ÚMOb Svinov, architektů a provozovatelů jiných obřadních síní. Posuzovala se především funkčnost. Dva návrhy byly vyhodnoceny jako funkční a doporučeny do dalšího kola.

O tom, který z návrhů bude realizován, spolurozhodovali v hlasování i obyvatelé Svinova a Poruby. Úspěšnější byl návrh, který vytvořili architekti z PROJEKTSTUDIA EUCZ. Názor hlasujících potvrdila i odborná porota.

V roce 2018 a v první polovině roku 2019 bude zpracována kompletní studie a projektová dokumentace, samotná stavba je v plánu podle finančních možností mezi lety 2020 až 2022.

Články, týkající se
tohoto projektu