S jakým rozpočtem bude Poruba letos hospodařit?

  • Úvod
  • Novinky
  • S jakým rozpočtem bude Poruba letos hospodařit?

Letošní rozpočet Poruby zůstává i přes všechny nesnáze proinvestiční, když obvod plánuje do investic směřovat téměř sto milionů korun. Je to o něco méně než loni, ale to finišovala největší akce posledních let, rekonstrukce Oblouku.

Sestavování rozpočtu obce je neskutečně složitá věda, která musí brát v potaz celou řadu neznámých a proměnných. Zvlášť v době, kdy ekonomická situace země není ideální, je tvorba takovéhoto dokumentu komplikovanější.

„Jako starostka jsem se podílela na sestavování pěti rozpočtů a musím říct, že tentokrát to bylo nejsložitější. Je těžké předpovědět, jak se například budou vyvíjet ceny energií, materiálů a podobně. Máme třiadvacet příspěvkových organizací, u kterých musíme myslet na to, že musejí mít na svůj provoz, musejí mít také nějaké rezervy, protože nevíme, jak se bude situace vyvíjet. Proto jsme při

tvorbě rozpočtu postupovali velmi opatrně, abychom mohli co nejlépe reagovat na různé situace,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Poruba bude letos hospodařit s částkou 629 milionů korun. „Je pravda, že budeme mít o něco nižší investiční rozpočet než v roce 2022. Je to však logické, protože loňský rok byl v investicích výrazně ovlivněn velkou rekonstrukcí Oblouku, která nás jen loni vyšla na pětašedesát milionů korun. V tomto roce však bude významná část kapitálového rozpočtu směřovat do školských zařízení. Bude to téměř polovina celkové částky,“ řekla starostka.

„Chystáme kompletní zateplení a hydroizolaci waldorfské školy, které by měly stát třiatřicet milionů korun. Šest milionů by nás měla stát výměna elektroinstalace v Mateřské škole Ludvíka Podéště a tři miliony korun zamíří do Základní školy Karla Pokorného, kde chystáme opravu střechy jednoho z pavilonů,“ vyjmenovala největší školní investice místostarostka Petra Brodová.

Pokračovat budou i další větší akce. Poslední etapa čeká proměnu dvora u náměstí Jana Nerudy a pracovat se bude i v parcích u Domu kultury Poklad. „V parku, který je v sousedství ulice Komenského, budeme na jaře dodělávat vodní prvky. Půjde o instalaci kašny od Vladislava Gajdy, která bývala na Masarykově náměstí, a o pítko. Vodní prvky v minulosti vymizely z ulic Poruby a my je do nich vracíme. Loni na náměstí Družby, letos u Pokladu. Chystáme i rekonstrukci druhého parku u Domu kultury Poklad, který je v sousedství ulice Čs. exilu. Ale tam jsme vázáni na výstavbu parkovacího domu, kterou realizuje město,“ dodala Petra Brodová.

Rozvíjet se budou také technické služby a v plánu je pořízení „bratříčka“ pro čisticí vůz, kterému Porubané vybrali jméno Jeff.