Setkání s obyvateli lokality Spartakovců

Zeleň, parkování, mobiliář, bezpečnost a čistota veřejného prostoru. To byla hlavní témata setkání zástupců porubské radnice s obyvateli, kteří bydlí mezi ulicemi Spartakovců, Jaselská, U Sportoviště a Opavská.

Jak vnímáte místo, kde žijete? Co se vám tam líbí a co byste chtěli změnit? To byly otázky, které porubská radnice položila obyvatelům, kteří bydlí mezi ulicemi Spartakovců, Jaselská, U Sportoviště a Opavská. Setkání se uskutečnilo 17. října v jídelně Základní a mateřské školy pro sluchově postižené na ulici Spartakovců.

„Sešli jsme se, abychom od místních získali podněty, co je trápí, kde spatřují největší problémy a co naopak považují za pozitiva svého bydliště. Potřebujeme získat co nejvíce dat. A to nejenom od lidí, ale například i od správců sítí, dopraváků a orgánů ochrany životního prostředí. To společně s dalšími daty bude tvořit základ pro úvahy o zatraktivnění lokality,“ uvedla místostarostka Zuzana Bajgarová, která na setkání zastupovala radnici.

Lidé v diskuzi zmiňovali především problémy s parkováním. Vědomi si ale byli, že pokud by se parkování mělo vyřešit ke spokojenosti všech, kteří vlastní auto, museli by obětovat zeleň. A to je pro ně největší devíza místa, kde žijí. Velmi často zmiňovali, že Poruba je nejzelenější částí Ostravy, a proto v ní chtějí bydlet. Řešení parkování tak viděli ve výstavbě parkovacího domu či podzemním parkování, u kterého ale uznali, že je finančně extrémně náročné. Padl i návrh na zklidnění dopravy na Opavské ulici, která by mohla být svedena do jednoho pruhu, a zbývající místo by se mohlo využít k parkování.

Dalším důležitým tématem byla zeleň. Stížnost směřovala především k tomu, že na mnoha místech je přerostlá a uvítali by lepší údržbu stromů a keřů. Naopak kvitovali rozšíření hřiště pro děti, kde je i několik laviček, které slouží k setkávání generací. Padl také návrh vytvořit nějaké hřiště pro odrostlejší děti.

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří přišli. Získali jsme spoustu podnětů. Ty si zanalyzujeme, přidáme další informace z jiných zdrojů a uvidíme, co budeme schopni udělat hned a co v delším horizontu. O všem budeme lidi informovat. Pokud začneme připravovat projekt, budeme chtít do jeho vytváření zapojit i lidi, kteří v místě bydlí,“ dodala Zuzana Bajgarová.

Setkání se uskutečnilo z podnětu místních obyvatel.