Stavební úpravy Azylového zařízení

Stavební úpravy Azylového zařízení

Příspěvková organizace městského obvodu Poruba Centrum sociálních služeb mimo jiné provozuje Azylové zařízení na Vřesinské ulici, které nabízí pomoc lidem v nepříznivé životní situaci. Poskytuje ubytování a sociální poradenství vedoucí k sociálnímu začleňování.

Cílem rekonstrukce byla úprava prvního nadzemního podlaží objektu, zprovoznění druhého dosud nevyužívaného podlaží a především zvýšení kapacity zařízení a snížení počtu vícelůžkových pokojů zřízením pokojů dvoulůžkových. To vedlo ke zvýšení soukromí klientů. Zlepšení zázemí umožní i vyšší kvalitu sociální práce, protože Azylové zařízení v Porubě se věnuje i poradenství a pomoci klientům k návratu do normálního života.

V druhém nadzemním podlaží vzniklo šest nových dvoulůžkových pokojů, kuchyňka a společenská místnost včetně vybavení. Vybudováno bylo i nové společné sociální zařízení – WC, umyvadla a sprchy. Došlo i k výměně oken.

V prvním podlaží došlo k výměně elektroinstalace, vybudován byl kamerový systém umístěný uvnitř i na plášti budovy. To zajistí větší bezpečnost klientům i personálu. Celá budova byla zateplena a dostane novou střechu.

Po skončení rekonstrukce nabízí Azylové zařízení:

Þ      zlepšení kvality poskytovaných služeb sociální prevence

Þ      zvýšení kapacity a tedy i dostupnosti služeb

Þ      zajištění prostředí a zázemí pro odpovídající sociální služby

Þ      zlepšení bezpečnosti provozu v objektu

Þ      zlepšení hygienických a ubytovacích podmínek pro klienty

Þ      prevenci výskytu nouzových a havarijních situací v zařízení

Þ      úsporu finančních prostředků (veřejných zdrojů) vynakládaných na opakovaně se vyskytující závady (např. plísně).

Projekt je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

Články, týkající se
tohoto projektu