Úspěšné město potřebuje vědět, kam směřuje aneb O strategickém plánu Poruby

  • Úvod
  • Novinky
  • Úspěšné město potřebuje vědět, kam směřuje aneb O strategickém plánu Poruby

Tři otázky pro… … Zuzanu Bajgarovou, místostarostku městského obvodu Poruba

1. Co to je strategický plán a proč se vlastně dělá?

Je to trochu jako v životě – můžeme bloudit světem, dokonce to určitý čas bude zajímavé, ale pak zjistíme, že chodíme v  kruhu, nebo jsme byli všude a nikde a bezcílně jsme míjeli vše důležité, zajímavé, nikoho jsme nepotkali. Úspěšné město potřebuje vědět, kam směřuje, a  stavět si cesty k cíli, vyrovnávat se s problémy, využívat příležitosti. Úspěšné město umí reagovat na potřeby současné generace a připravovat se na potřeby budoucí generace. Není to jen tady a teď a po nás potopa.

2. Kdo se na strategickém plánu podílí?

Chceme strategický plán jako živý dokument, a tak mám někdy pocit, že to bude nekonečný proces. Nicméně i přesto je samozřejmě potřeba definovat určité milníky. První část strategického plánování jsme začali v roce 2016 – tehdy se zaměřením na oblast rozvoje veřejného prostoru. Konaly se veřejné i politické diskuze a tato část byla schválena zastupitelstvem. Od roku 2017 pracujeme na dalších oblastech. Cílem je schválit strategický plán zhruba v  polovině roku 2018. Na plánu se podílejí odborné pracovní skupiny, klíčoví aktéři, instituce městského obvodu, zastupitelé a veřejnost. Veřejnost například formou veřejných fór, vyplňováním pocitových map, workshopů a dílčích diskuzních setkání. Do plánu vkládáme výstupy, které sbíráme dlouhodobě a z různých platforem, ne jen jednorázově či aktuálně pro tvorbu strategického plánu.

3. Jakou bude mít strategický plán podobu?

Strategický plán Poruby není osamělý dokument, navazuje mimo jiné na strategický plán Ostravy – FajnOVA. Náš plán se však více zaměřuje na reálné potřeby Poruby. Témata konkretizuje a snaží se je sladit s možnostmi a kompetencemi obvodu. Strategický plán budeme komunikovat pod názvem FajnOVA Poruba. Pro veřejnost bude zřízen web, kde uvidí vizi, priority, cíle a  v  neposlední řadě pak konkrétní projekty, které nás mají dovést k jeho naplňování. A právě ten soubor konkrétních projektů, řekněme akční plán, je nejživější dokument, který bude reagovat na konkrétní podněty a vývoj v čase. Dílčí části dnes můžeme nalézt na webu Poruby v sekci Proměny veřejného prostoru, avšak tato forma nám nepřijde ideální a přehledná. Věřím, že nový web bude pro lidi srozumitelnější a atraktivnější, a  veřejnost tak bude mít i lepší možnost se do procesu zapojit.