V Porubě bude vysazen „sedmijedničkový“ strom

Všichni, kdo se pohybují ve veřejném prostoru, mají právo vědět, jak se pečuje o dřeviny a jaký je stav stromů, které je obklopují. Portál www.stromypodkontrolou.cz, který provozuje společnost Safe Trees, je unikátní databáze, díky níž se to mohou dozvědět. V Ostravě-Porubě bude vysazen jubilejní registrovaný strom. Bude mít pořadové číslo 1 111 111.

Poruba je jedna z obcí, která má díky oborovému portálu www.stromypodkontrolou.cz zmapováno a zaevidováno všech více než čtyřiadvacet tisíc stromů rostoucích na svém území. V mapě na tomto webu si zájemci mohou najít třeba svou ulici a rozkliknout odkaz konkrétního stromu. Otevře se jeho „rodný list“, v němž je vedle fotografie zaznačeno, o jaký druh a kultivar stromu se jedná, jak je vysoký, jaký má průměr kmene, jak je starý, v jaké je kondici, zda je pro danou lokalitu dlouhodobě perspektivní nebo jaká ošetření či zásahy ho v nejbližší době čekají. Jedna část webu je určena laikům, druhá majitelům stromů (například zaměstnancům obcí, kteří se o stav veřejné zeleně starají) a třetí arboristům (odborným pracovníkům, kteří stav stromů pro majitele mapují). Poruba byla prvním ostravským obvodem, který si stromy na svém území nechal zmapovat.

V současné době je pod kontrolou v celé České republice více než milion stromů. Lépe řečeno se tento počet nezadržitelně blíží pěknému číslu: 1 111 111. Strom miliontý stojedenáctitisící sto jedenáctý – neboli sedmijedničkový – bude zasazen v Porubě. Bude to Robinia pseudoacacia (trnovník akát) variety Casque rougue – strom s hrozny nádherných růžových květů. Bude vysazena na Jilemnického náměstí. Spolu s dalšími stejnými stromy vytvoří podél školy novou alej. Pokud byste chtěli být u toho, můžete se 10. října v 15 hodin přijít na náměstí podívat, jaká jsou specifika výsadby stromu v městském prostředí.

Výsadbě dopoledne předchází celostátní seminář pro správce zeleně na téma Péče o stromy ve městech aneb Výsadbou to nekončí. Cílem bude seznámit účastníky s aktuální problematikou provádění výsadeb (zejména vzrostlých stromů) v mimolesním prostředí a jejich povýsadbovou péčí. Diskutována bude problematika zadávání, realizace, přebírání prací a jejich evidence. Součástí semináře bude rovněž seznámení s nejčastějšími chybami při výsadbách městské zeleně. Přednášet bude přední český odborník na tuto oblast (a arboristiku obecně) Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., zakladatel firmy Safe Trees.