Veřejné prostranství lokality DUHA

Veřejné prostranství lokality DUHA


Obchodní centrum Duha leží na hranicích sedmého a osmého stavebního obvodu. Patří k nejfrekventovanějším lokalitám celé Ostravy a je to významný dopravní uzel. A zároveň místo, které si zaslouží výraznou proměnu.

V současné době lokalitu rozděluje napůl frekventovaná ulice 17. listopadu, která je důležitou tepnou pro spojení sedmého a osmého stavebního obvodu se zbytkem Poruby a Ostravy. Vysoká frekvence rychle jedoucích aut umožňuje chodcům bezpečné přecházení z jedné strany na druhou v podstatě je na jednom přechodu řízeném semafory.

K atraktivitě lokality nepřispívají ani herny, vzhled autobusové zastávky na západní straně ulice 17. listopadu, spousta míst hlavně v sousedství heren a hospod. I současný stav tržiště neodpovídá moderním trendům a rozhodně nepřispívá k pozitivnímu vnímání lokality. Významnou obnovu vyžaduje zanedbaný stav chodníků a městského mobiliáře, vyřešit je třeba i nešťastně umístěnou cyklostezku. Ačkoli místem projdou denně stovky lidí, místo je nevybízí k tomu, aby se zastavili a trávili tam více svého času. Celá lokalita je tak v podstatě jen průchozí (k cestám na zastávku MHD nebo do obchodů).

Lokalita je centrem velkého sídliště a má potenciál dosáhnout kvality veřejného prostoru, který známe z měst západní Evropy. Navrhovaná změna má řešit nejenom konfliktní body, kterých je celá řada, ale především má nabídnout moderní místo, které bude reagovat na aktuální trendy ve veřejném prostoru. Cílem projektu je vytvořit důstojný centrální prostor sedmého a osmého stavebního obvodu, komfortní místo pro setkávání, relaxaci a pravidelné konání trhů, které bude svým řešením reagovat na aktuální trendy ve veřejném prostoru - nabídne množství zeleně, hospodárné nakládání s dešťovou vodou, bude podporovat alternativní formy dopravy a upřednostní chodce před auty. Vznikne tak náměstí s dřevěnou terasou, zatřešeným tržním místem, vodním prvkem, veřejným WC a relaxační parkový prostor s herními prvky a venkovním grilem.

První etapa proměny začala v září 2018 a směřovala na horní část veřejného prostoru u nákupního centra. Předprostor pošty se změnil k nepoznání. Rekonstrukcí tak prošel nejenom povrch asfaltových chodníků, které nahradila dlažba, ale upravila se i zeleň. Místo dosavadních několika borovic byla vysazena nová zeleň. Místo dostalo také nový mobiliář a místa k sezení vznikla i na opravené opěrné zídce.

Články, týkající se
tohoto projektu