Veřejné prostranství lokality DUHA

Veřejné prostranství lokality DUHA

Obchodní centrum Duha leží na hranicích sedmého a osmého stavebního obvodu. Patří k nejfrekventovanějším lokalitám celé Ostravy a je to významný dopravní uzel. A zároveň místo, které si zaslouží výraznou proměnu.

V současné době lokalitu rozděluje napůl frekventovaná ulice 17. listopadu, která je důležitou tepnou pro spojení sedmého a osmého stavebního obvodu se zbytkem Poruby a Ostravy. Vysoká frekvence rychle jedoucích aut umožňuje chodcům bezpečné přecházení z jedné strany na druhou v podstatě je na jednom přechodu řízeném semafory.

K atraktivitě lokality nepřispívají ani herny, vzhled autobusové zastávky na západní straně ulice 17. listopadu, spousta míst hlavně v sousedství heren a hospod slouží spíše jako toalety než kvalitní veřejný prostor. I současný stav tržiště neodpovídá moderním trendům a rozhodně nepřispívá k pozitivnímu vnímání lokality. Významnou obnovu vyžaduje zanedbaný stav chodníků a městského mobiliáře, vyřešit je třeba i nešťastně umístěnou cyklostezku. Ačkoli místem projdou denně stovky lidí, místo je nevybízí k tomu, aby se zastavili a trávili tam více svého času. Celá lokalita je tak v podstatě jen průchozí (k cestám na zastávku MHD nebo do obchodů).

Lokalita je centrem velkého sídliště a má potenciál dosáhnout kvality veřejného prostoru, který známe z měst západní Evropy. Navrhovaná změna má řešit nejenom konfliktní body, kterých je celá řada, ale především má nabídnout moderní místo, které bude reagovat na aktuální trendy ve veřejném prostoru – nabídne množství zeleně, hospodárné nakládání s vodou, bude podporovat alternativní formy dopravy a upřednostní chodce před auty. 

První etapa proměny začala v září 2018 a směřuje na horní část nákupního centra. Předprostor pošty se změní k nepoznání. Cílem je, aby lidé místem jen neprocházeli, ale aby měli důvod zastavit se a na chvíli si třeba sednout.

Rekonstrukcí tak prochází nejenom povrch asfaltových chodníků, které nahradí dlažba. Upraví se i zelená plocha, která se scelí, a uprostřed bude malý chodníček z moderní zatravňovací dlažby. Místo dostane také nový mobiliář a místa k sezení vzniknou i na opěrné zídce, která se také opraví. Chystá se i nové veřejné osvětlení a místo dosavadních několika borovic bude vysazeno dvacet nových stromů. První etapa vyjde na více než tři miliony korun.

Články, týkající se
tohoto projektu