Veřejnost bude mít opět možnost zkrášlit své okolí podle svých nápadů

Zastupitelstvo města Ostravy na svém 5. zasedání schválilo dotační program na revitalizaci veřejného prostoru na území města. Dotační program s názvem „fajnOVY prostor“ cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti. Město jej vyhlásilo již třikrát a pokaždé na něj v rozpočtu vyčlenilo 5 milionů korun.

Projektové záměry je možné podávat od 13. května do 15. srpna 2019. První kolo hodnocení bude 6. září, druhé mezi 15. a 20. zářím, třetí do konce roku. V lednu 2020 bude následovat rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smluv. Realizace projektů se uskuteční v únoru až listopadu 2020.

Výzva poskytuje možnost obyvatelům dotvořit si veřejná prostranství, tedy ulice, náměstí, parky atp., a to podle vlastních nápadů na jejich zkrášlení, zvýšení jejich užitné hodnoty či nabytí nové funkce.

„Ani v rámci této výzvy není možné realizovat úplně cokoliv podle fantazie jednotlivce. Na podobě zkrášlení či zvýšení využitelnosti daného místa je nutná shoda větší skupiny obyvatel, kteří prostor aktivně využívají či využívat chtějí. A také z tohoto pohledu bude projektový záměr posuzován hodnotící komisí,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Hodnotící komisi utvoří skupina odborníků, kteří budou vnímat estetickou hodnotu navrhovaného záměru, užitkovou hodnotu, udržitelnost, poměr ceny k těmto hodnotám a samozřejmě zapojení komunity, tedy občanů, osob, aktérů, kteří za projektovým záměrem stojí. Pro město je rovněž velmi cenná aktivita občanů, kteří projekt sami realizují, svou manuální zručností a znalostí přispějí k regeneraci, estetizaci a využitelnosti samotného smyslu veřejného prostoru.

Během roku 2019 proběhne realizace 10 projektů podpořených z předchozí výzvy vyhlášené v květnu 2018. Patří mezi ně například estetizace pasáže u ulice Denisova, zhotovení a umístění nového kříže do veřejného prostoru a revitalizace přilehlého území v Mariánských Horách, projekt dobrovolných hasičů z Krásného pole s názvem „Společným pohybem spojujeme generace“, druhá etapa opravy hrobu Augustina Handzela a vybudování naučné trasy na Slezskoostravském hřbitově, náměstí na Hlubině nebo zpřístupnění farské zahrady v Ostravě-Heřmanicích veřejnosti.

Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města Ostravy na tuto výzvu za rok 2018 činí 5 milionů korun.