Vítězný návrh na revitalizaci Zámeckého parku okouzlí jednoduchostí a přirozeností

Druhé kolo architektonické soutěže na revitalizaci Zámeckého parku proběhlo úspěšně. Známe vítěze: Laboratórium architektúry krajiny z Bratislavy.

Na záměru proměny Zámeckého parku obvod pracuje dlouhodobě. Postupnými kroky od zapuštění horkovodu pod zem přes výkup garáží a likvidaci sběrny po zbourání autoservisu Poruba v rámci projektu Proměna Zámeckého parku a jeho okolí postupuje k cíli, jímž má být vytvoření celistvého území – kvalitního městského parku, který propojí zdánlivě neslučitelné území ve smysluplný celek, který bude sloužit k aktivnímu vyžití, kulturním zážitkům, ale i k odpočinku a relaxaci.

Významným krokem bylo vyhlášení architektonické soutěže na revitalizaci Zámeckého parku. Byla vyhlášena dokonce dvakrát; poprvé v roce 2019 zřejmě náročné zadání zájemce odradilo. Loni, kdy obvod vyhlašoval soutěž podruhé, byla oslovena tři architektonická studia přímo a jeden zájemce se přihlásil do otevřeného kola. Podány byly nakonec tři soutěžní návrhy, které počátkem prosince 2020 vyhodnotila soutěžní porota složená z odborníků i zástupců radnice. Porota udělila první a třetí místo, druhé obsazeno nebylo. Vítězem soutěže se stala společnost Laboratórium architektúry krajiny (LABAK) z Bratislavy.

Rozhodnutí poroty v polovině prosince potvrdila svým rozhodnutím rada městského obvodu. „Návrh přikračuje k parku s nepochybnou pokorou, zachovává jeho prostorové kvality, aniž by se lísal povrchními gesty. Návrh staví na stávajících hodnotách lokality a vyzdvihuje je. … Porota pozitivně hodnotí práci s předpolím a okolím zámku, rovněž tak propojení se stávajícím rybníkem. Dále pozitivně hodnotí řešení pouličního profilu nábřeží SPB, řešení předpolí porubského Oblouku, dvou sportovišť a okolí radnice…,“ uvedla mj. porota v hodnocení vítězného návrhu společnosti LABAK.

S hodnocením poroty souhlasí starostka Lucie Baránková Vilamová. „Návrh je příjemně prostý, nesnaží se prostor parku přizpůsobit k obrazu svému, ale vychází z jeho přírodní podoby, všechno do sebe přirozeně zapadá. A zachovává i přírodní charakter rybníka… Ano, chtěli jsme originální řešení, a toto je originální tím, že se nesnaží ohromit za každou cenu, ale naopak okouzlí svou jednoduchostí a přirozeností,“ chválí vítězný návrh.

A co bude následovat? Se společností LABAK bude uzavřena smlouva a začne se pracovat na projektové dokumentaci. „Obvod v únoru připraví výstavu, na které veřejnosti představí všechny tři návrhy. Lidé si je mohou prohlédnout také na webu fajnovaporuba.cz,“ informovala místostarostka Petra Brodová.

„Rádi bychom, i s ohledem na finance, projekt rozložili do několika dílčích etap, které by mohly být realizovány samostatně. Půjde-li vše dobře, s realizací prvních kroků by se mohlo začít v roce 2022,“ doplnila místostarostka.

Architektonická soutěž na revitalizaci Zámeckého parku je vůbec první úspěšná soutěž, kterou dotáhl jakýkoli z ostravských městských obvodů.

Kompletní návrhy jsou k dispozici na zde.

Publikováno dne 13.1.2021