Vyberte, co příští rok uděláme

Zelená Porubě je projekt, ve kterém sami lidé nejen navrhují, ale i rozhodují o tom, do čeho bude Poruba napřesrok investovat. Ze čtrnácti podaných návrhů, které prošly formálním hodnocením, jich do hlasování postoupilo devět. Na realizaci těch, které uspějí v hlasování, vyčlenila porubská radnice částku dva miliony korun.

Nápady jsou letos rozděleny do dvou kategorií. Na realizaci „velkých“ akcí s rozpočtem nad sto tisíc korun je vyčleněno 1,7 milionu a na návrhy s menším rozpočtem 300 tisíc korun.

V každé kategorii mají hlasující dva kladné (pro akce, které se jim líbí a jejichž realizaci by si přáli) a jeden záporný hlas (pro ty, které nepovažují za přínosné).

Hlasovat můžou všichni obyvatelé Poruby starší 15 let. Hlasování začalo v pondělí 11. listopadu a poběží do 21. listopadu. Hlasovat lze buď vyplněním hlasovacího lístku v informačním centru na Hlavní třídě či v některé ze tří porubských poboček Knihovny města Ostravy (na ulicích L. Podéště, Opavské a Vietnamské) nebo elektronicky na www.zelenaporube.cz.

Projekt Zelená Porubě se letos koná už počtvrté. V minulých letech díky participativnímu rozpočtu vzniklo například discgolfové hřiště, několik dětských hřišť ve dvorních částech domů, bylo opraveno dopravní hřiště nebo bylo instalováno pítko na prostranství na Hlavní třídě, kde startují nebo mají cíl sportovní akce.