Výstava ukazuje proměnu porubských dvorů

Zásluhou financí z Norských fondů mohl městský obvod Poruba proměnit čtrnáct nevyužívaných betonových ploch v ostrovy plné zeleně. Celý proces dokumentuje výstava, kterou zájemci najdou ve středovém pásu Hlavní třídy pod kruhovým objezdem.

Výstavu mohou lidé navštívit až do 7. května. Ukazuje proměnu všech čtrnácti ploch, popisuje, jaké stromy či květiny byly v dané lokalitě vysazeny a zabývá se i příspěvkem porubských dětí, které se podílely na výsadbě stromů v ulici Jana Šoupala. Vše je zmapováno na šestnácti velkoformátových panelech.

Projekt Ozelenění zpevněných ploch, který je financován z Norských fondů, realizovala Poruba loni. Zajistil zatravněné plochy se stromy, s květinami a keři o celkové rozloze 4 600 metrů čtverečních. Vysazeno bylo více než sto nových stromů. Proměnou prošly například náměstí Boženy Němcové, ulice Matěje Kopeckého, Řecká, Sokolovská nebo vnitroblok v blízkosti ulice Jana Šoupala.

„Změna těchto veřejných prostranství má výrazný ekologický vliv. V jejich okolí se hlavně v parných letních měsících sníží teplota a prašnost, zlepší se i vsakování srážkové vody. Místa jsou nyní hezčí také po estetické stránce,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Asfaltové a betonové plochy v minulosti sloužily především jako hřiště pro míčové sporty. V posledních letech už však mnohdy byly v dezolátním stavu a zůstávaly nevyužívány. Ta, která byla ke sportovním účelům využívána, nechal městský obvod opravit.

Náklady na projekt Ozelenění zpevněných ploch, který byl realizován během loňska a letošního roku, se vyšplhaly na 19 milionů korun. Přibližně 90 procent bylo pokryto z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaném z Norských fondů.

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.