Waldorfská základní a střední škola Ľ . Štúra 1085/8, Ostrava-Poruba – zateplení obvodového pláště budov, sanace proti zemní vlhkosti

  • Úvod
  • Projekty
  • Waldorfská základní a střední škola Ľ . Štúra 1085/8, Ostrava-Poruba – zateplení obvodového pláště budov, sanace proti zemní vlhkosti

Waldorfská základní a střední škola Ľ . Štúra 1085/8, Ostrava-Poruba – zateplení obvodového pláště budov, sanace proti zemní vlhkosti

Waldorfské vzdělávání má v České republice dlouholetou tradici. Jeho hlavním cílem je probudit u dětí zvídavost a vlastní svobodný zájem o vzdělávání. Směřuje k pěstování tvořivosti, tolerance, společenské zodpovědnosti a otevřenosti ke světu. Snaží se spojovat poznatky s prožitkem, dovedností a vlastním postojem.
V Porubě byla waldorfská základní škola otevřena v dubnu 2014 v budově základní školy na ulici Ľudovíta Štúra. V duchu waldorfského vzdělávání si vedení školy přálo vybudovat kampus, ve kterém by se vzdělávaly děti všech věkových kategorií. V roce 2017 vzniklo v budově školy sídlo střední školy a přilehlá mateřská škola nabízí také dvě třídy, v nichž se uplatňují principy waldorfské pedagogiky.

Vzhledem k tomu, že zřizovatel střední školy byl Moravskoslezský kraj, zahájila Poruba jednání ke sloučení obou organizací se zástupci kraje a města Ostravy. V lednu 2021 se podařilo školy spojit v jednu fungující organizaci – Waldorfskou základní školu a střední školu, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizaci. Došlo k zefektivnění správy a vzhledem k většímu počtu podpořených osob má škola větší šanci zapojit se do projektů Evropské unie. To pomůže také hlavně při plánovaných investičních opravách budov školy.

V minulosti již byla vyměněna okna, zrekonstruován byl střešní plášť. Cílem současného projektu je zateplení objektu, čímž dojde k výraznému snížení spotřeby dodávaného tepla a izolaci proti zemní vlhkosti. Jde o rozsáhlou rekonstrukci týkající se všech budov celého objektu, což zahrnuje budovy střední školy, školní jídelny, družiny, spojovacího krčku, tělocvičny, základní školy a bytu školníka.

Stavební povolení již bylo vydáno a projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací je také zpracována. V současnosti probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele.

Zahájení stavebních prací se předpokládá na jaře 2023.

V budoucnu je plánována výstavba nového vstupu (atria) jako přístavba k objektu spojovacího krčku a tělocvičny. Jeho realizaci řeší samostatná projektová dokumentace, na kterou je již vydáno společné povolení (územní a stavební povolení).