Waldorfská základní a střední škola Ľ . Štúra 1085/8, Ostrava-Poruba – zateplení obvodového pláště budov, sanace proti zemní vlhkosti

Waldorfské vzdělávání má v České republice dlouholetou tradici. Jeho hlavním cílem je probudit u dětí zvídavost a vlastní svobodný zájem o vzdělávání. Směřuje k pěstování tvořivosti, tolerance, společenské zodpovědnosti a otevřenosti ke světu. Snaží se spojovat poznatky s prožitkem, dovedností a vlastním postojem.
V Porubě byla waldorfská základní škola otevřena v dubnu 2014 v budově základní školy na ulici Ľudovíta Štúra. V duchu waldorfského vzdělávání si vedení školy přálo vybudovat kampus, ve kterém by se vzdělávaly děti všech věkových kategorií. V roce 2017 vzniklo v budově školy sídlo střední školy a přilehlá mateřská škola nabízí také dvě třídy, v nichž se uplatňují principy waldorfské pedagogiky.

Vzhledem k tomu, že zřizovatel střední školy byl Moravskoslezský kraj, zahájila Poruba jednání ke sloučení obou organizací se zástupci kraje a města Ostravy. V lednu 2021 se podařilo školy spojit v jednu fungující organizaci – Waldorfskou základní školu a střední školu, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizaci. Došlo k zefektivnění správy a vzhledem k většímu počtu podpořených osob má škola větší šanci zapojit se do projektů Evropské unie. To pomůže také hlavně při plánovaných investičních opravách budov školy.

V minulosti již byla vyměněna okna, zrekonstruován byl střešní plášť. Cílem současného projektu je zateplení objektu, čímž dojde k výraznému snížení spotřeby dodávaného tepla a izolaci proti zemní vlhkosti. Jde o rozsáhlou rekonstrukci týkající se všech budov celého objektu, což zahrnuje budovy střední školy, školní jídelny, družiny, spojovacího krčku, tělocvičny, základní školy a bytu školníka.

Bylo vydáno stavební povolení, zpracována projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací, proběhla veřejná zakázka na výběr zhotovitele. Samotná realizace stavebních prací byla zahájena na jaře 2023 a dokončena v říjnu 2023.

V budoucnu je plánována výstavba nového vstupu (atria) jako přístavba k objektu spojovacího krčku a tělocvičny. Jeho realizaci řeší samostatná projektová dokumentace, na kterou je již vydáno společné povolení (územní a stavební povolení).