Začala II. etapa rekonstrukce ulice Otakara Jeremiáše

Ulice Otakara Jeremiáše na první pohled působí poklidným dojmem, ale je to důležitá komunikace 8. stavebního obvodu. Slouží jako spojnice mezi ulicemi Bedřicha Nikodéma a Průběžnou. Na obou stranách jsou autobusové točny a místo je důležité svou návazností na obchodní centrum Globus.

V minulém roce byla rekonstruována první část ulice, kdy nový povrch dostalo 160 metrů komunikace, opraveny byly chodníky a autobusová točna u ulice Bedřicha Nikodéma. Rekonstrukcí prošla vozovka, chodníky, bylo umožněno částečné parkování na chodníku, aby se zvýšil průjezdní profil vozovky.

V polovině srpna začala druhá etapa rekonstrukce. V ní bude opravena střední část ulice v délce 150 metrů a dvě ramena komunikací vedoucí k domům v prvním úseku. Práce mají být hotovy do října letošního roku.

Třetí etapa zahrnuje opravu zbývajících 208 metrů ulice a podle možností se uskuteční buď v roce 2018, nebo v roce následujícím.

Publikováno dne 13.8.2018