Začíná rekonstrukce porubského Oblouku

Když městský obvod Poruba na podzim roku 2019 kupoval od společnosti Residomo jejich podíl v Oblouku, slíbil brzkou rekonstrukci a návrat této perly Poruby do původního stavu. A co slíbil, plní. První březnový den převzala objekt stavební firma, která má třináct měsíců na to, aby symbolu Poruby vrátila jeho lesk.

„Oblouk rekonstrukci nutně potřeboval. Z reprezentativního vjezdu do Poruby se postupem času stávalo trošku zanedbané místo. Městský obvod spoustu let hledal cesty, jak ho opravit. Ale vždy to naráželo na majetkové vztahy. Vše se změnilo, když jsme v říjnu 2019 od společnosti Residomo odkoupili jejich podíl, tedy 128 bytů. Oblouk jsme majetkově scelili a hned jsme začali s přípravou projektu. Jsem ráda, že se vše podařilo zvládnout a rekonstrukce konečně může začít,“ uvedla starostka Lucie Baránková Vilamová.

Nový kabát dostane všech jedenáct vchodů, které jsou v majetku obvodu. Dvanáctý, dům s věžičkou, vlastní bytové družstvo a opravovat se nebude. A to i přesto, že Poruba s družstvem jednala o kompletní rekonstrukci více než půl roku a k dispozici byl i dotační titul, z kterého opravy mohli zaplatit. Členská schůze nakonec rozhodla, že svůj vchod opravit nechce.

„Rekonstrukce začne na obou koncích a bude se postupovat do středu. Prostřední vchody by se tedy měly začít opravovat v červnu. Budeme se snažit co nejméně komplikovat život nájemníkům. Ale bez omezení se to samozřejmě neobejde. Prosíme je tedy o shovívavost a hlavně opatrnost. Více než rok se budou pohybovat na stavbě,“ řekla starostka.

Co je vlastně součástí rekonstrukce? V podstatě vše. Samozřejmostí je nová fasáda. Stávající plechová střecha bude nahrazena taškami, dojde k zateplení půd, provede se hydroizolace budovy a sanace sklepních prostor, natřou se okna, vymění se výklady a dveře a udělá se spousta další práce. Samozřejmostí bude i kamerový systém. Veškeré práce vyjdou na 109 milionů korun.

„Na rekonstrukci bytového domu naváže i revitalizace předprostoru. Opraveny budou chodníky, úpravy se dočkají zelené plochy a novou podobu dostane také parkoviště v zadní části bytového domu. Chceme, aby se z Oblouku zase stalo krásné místo, kam lidé budou rádi chodit,“ dodala starostka.

Soubor bytových domů Oblouk byl postaven v 1. polovině 50. let 20. století. Práce začaly v červnu 1952 a v prosinci 1954 se do něj stěhovali první lidé. Architekt Evžen Štěflíček se inspiroval Palácovým náměstím v Petrohradu. Od roku 2008 je Oblouk kulturní památkou. V roce 2017 Poruba za přispění města Ostravy provedla dílčí opravy a restaurovala reliéf Odchod do práce/Návrat z práce, který je umístěn nad jedním z průjezdů.

Oblouk je spolu s pražským hotelem International nejznámější stavbou socialistického realismu v České republice a jediný porubský objekt, který se dostal na poštovní známku.

Publikováno dne 1.3.2022